Arsacal
button
button
button
button


Mannelijke bewoner in zusterklooster Aalsmeer

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 4 augustus 2013 - 148 woorden
zusters met de papagaai
zusters met de papagaai

In het klooster van de zusters Bene­dic­ti­nessen in Aalsmeer is één manne­lijke bewoner: een leven­dige papagaai, die af en toe even vrij door het klooster mag vliegen en dan de rust wel enigszins verstoort. Voor het overige is het klooster een oase en de negen zusters die er nu al zijn ont­van­gen graag gasten, die er in beperkte mate kunnen over­nach­ten. Ook kan ie­der­een de gebedstij­den bijwonen, die nu nog voor­na­me­lijk in de Ita­li­aanse taal wor­den verricht. Voor de tij­den van het gebed is het goed de zusters te raadplegen, omdat nog niet alles zijn vaste ritme heeft. Het klooster is na­tuur­lijk nog in de opbouwfase en de offi­cië­le stich­ting vindt pas plaats als die periode voorbij is en alle formali­teiten gere­geld zijn. Een van de zusters is Neder­lands­ta­lig, ver­schil­lende zusters spreken Engels.

Het klooster bevindt zich naast de paro­chie­kerk in Aalsmeer, Stommeerweg 15, tel. 0681785565.

Terug