Arsacal
button
button
button
button


We zien brood en wijn, maar het is Christus zelf!

Dr. Jörgen Vijgen publiceert bekroond proefschrift

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 24 augustus 2013 - 229 woorden
overhandiging van het boek
overhandiging van het boek

Onlangs is het proef­schrift “The Status of Eucha­ristic Acci­dents ‘sine subiecto’” van Dr. Jörgen Vijgen, docent filo­so­fie aan het semi­na­rie De Tilten­berg, ver­sche­nen. Het proef­schrift werd op 29 ok­to­ber 2011 verde­digd aan de Pau­se­lijke Uni­ver­si­teit van Sint Thomas (“Angelicum”) in Rome en in dat jaar bekroond met de St. Thomas Aquinas Dissertation prize.

Het is nu ver­sche­nen (in de Engelse taal) als het 20e deel in de serie: “Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikaneror­dens. Neue Folge” (zie: www.akademie-verlag.de).

Het katho­lie­ke geloof leert ons dat na de consecratie de uiter­lijke kenmerken van brood en wijn (de “acci­denten”) blijven maar dat die zon­der ‘subject’ blijven omdat onder de gedaanten van brood en wijn Christus zelf aanwe­zig is, met Zijn Lichaam en Bloed, Zijn Ziel, Zijn Godheid en Mens­heid. De Kewrk heeft het woord ‘transsubstantiatie’ aanvaard als een goede uitdruk­king van wat er bij de consecratie gebeurt. Over de vraag hoe dit filo­so­fisch-theo­lo­gisch te verstaan is, hebben velen nage­dacht.

Dr. Jörgen Vijgen heeft de Aristo­telische ach­ter­grond van dit vraag­stuk bestu­deerd, alsmede de ont­wik­ke­ling van het denken hierover in de scholas­tiek tot en met Sint Thomas Aquino en de eerste reacties op diens synthese.

Dr. Vijgen heeft reeds vele publi­ca­ties op zijn naam staan op het gebied van de (Thomis­tische) filo­so­fie en aanverwante gebie­den.

Terug