Arsacal
button
button
button


Zilveren bisschopsfeest mgr. Francois Bacqué

nieuws - gepubliceerd: zondag, 1 september 2013
felicitaties voor mgr. dr. Fr. Bacqué
felicitaties voor mgr. dr. Fr. Bacqué

De voormalig Apos­to­lisch Nuntius (gezant van de paus) in Nederland, mgr. dr. Francois Bacqué heeft op zondag 1 september de vijfentwintigste verjaardag van zijn bisschops­wijding herdacht met een feestelijke Eucha­ris­tie­viering in de basiliek in Oudenbosch.

Hij deed dit in concelebratie met kardinaal A. Simonis en een tiental Nederlandse bis­schop­pen en zo'n vijfentwintig priesters die met hem hebben samengewerkt of uit hoofde van hun functie veel contact met hem hadden.

Bij de Eucha­ris­tie­viering waren behalve de parochianen ook vele andere personen aanwezig en organisaties vertegen­woor­digd die met mgr. Fr. Bacqué in contact zijn geweest tijdens de elf jaren dat hij nuntius in Nederland was: zusters van het Mensgeworden Woord, zusters van Moeder Teresa en van de nuntiatuur, de KNR, Maltezers en ridders van het heilig Graaf, algemeen economen van bisdommen, vicarissen-generaal.

Van de burgerlijke overheden was onder meer de commissaris van de koningin in Zuid-Holland, de ambassadeur bij de H. Stoel en diens voorganger, de burge­mees­ter en vele anderen. Het gemengde koor voerde de Krönungsmesse van W.A. Mozart uit en verschillende toepasselijke liederen.

Mgr. Fr. Wiertz, bisschop van Roermond, oudste residerende bisschop en vice-president van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie hield de homilie, waarin hij er ondermeer op wees hoe toepasselijk het was dit feest te vieren in de basiliek van Oudenbosch die als imitatie van de Sint Pieter een stukje Rome in Nederland is.

Terug