Arsacal
button
button
button


Johannes van Dodewaard, conciliebisschop

100 jaar geleden geboren

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 4 september 2013
Voor het protret van mgr. Van Dodewaard met diens conciliering
Voor het protret van mgr. Van Dodewaard met diens conciliering

Het is dit jaar honderd jaar geleden dat mgr. dr. Johannes A.E. van Dodewaard, bisschop van Haarlem, geboren werd en 55 jaar geleden dat hij tot bisschop werd gewijd. Deze bisschop stierf vrijwel meteen na de afsluiting van het tweede Vaticaans concilie waaraan hij een belangrijke bijdrage had geleverd.

Mgr. Johannes van Dodewaard werd op 7 juni 1913 in Arnhem geboren. Na zijn bijbelstudies in Rome werd hij professor in de exegese aan het groot-seminarie Warmond. In 1958 werd hij tot coadjutor benoemd van de toen al bejaarde Haarlemse bisschop mgr. P. Huijbers, die hij in 1960 opvolgde. Hij werd bisschop gewijd op 9 september 1958.

Kort na de afsluiting van het tweede Vaticaans concilie werd de bisschop - die een zwakke gezondheid had - dood op bed gevonden door mgr. drs. M. de Groot, de vicaris-generaal van het bisdom die op 22 september a.s. afscheid van het bisdom dat hij bijna vijftig jaar heeft gediend als secretaris, officiaal en vicaris-generaal.

Tijdens het concilie speelde mgr. Van Dodewaard een belangrijke rol in de theologische commissie en met name voor de Constitutie over de goddelijke open­ba­ring (Dei verbum), zoals elders op deze website te lezen is bij de uitleg over de bisschopsring.

Bij mijn bisschops­wijding kreeg ik de concilie-ring van mgr. Van Dodewaard.

Bisschopsring van mgr. Van Dodewaard

Terug