Arsacal
button
button
button
button


Johannes van Dodewaard, conciliebisschop

100 jaar geleden geboren

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 4 september 2013 - 206 woorden
Voor het protret van mgr. Van Dodewaard met diens conciliering
Voor het protret van mgr. Van Dodewaard met diens conciliering

Het is dit jaar hon­derd jaar gele­den dat mgr. dr. Johannes A.E. van Dode­waard, bis­schop van Haar­lem, geboren werd en 55 jaar gele­den dat hij tot bis­schop werd gewijd. Deze bis­schop stierf vrijwel meteen na de afslui­ting van het tweede Vati­caans concilie waaraan hij een be­lang­rijke bijdrage had geleverd.

Mgr. Johannes van Dode­waard werd op 7 juni 1913 in Arnhem geboren. Na zijn bijbelstudies in Rome werd hij professor in de exegese aan het groot-semi­na­rie Warmond. In 1958 werd hij tot coad­ju­tor benoemd van de toen al bejaarde Haar­lemse bis­schop mgr. P. Huijbers, die hij in 1960 opvolgde. Hij werd bis­schop gewijd op 9 sep­tem­ber 1958.

Kort na de afslui­ting van het tweede Vati­caans concilie werd de bis­schop - die een zwakke ge­zond­heid had - dood op bed gevon­den door mgr. drs. M. de Groot, de vica­ris-generaal van het bisdom die op 22 sep­tem­ber a.s. afscheid van het bisdom dat hij bijna vijf­tig jaar heeft gediend als se­cre­ta­ris, officiaal en vica­ris-generaal.

Tijdens het concilie speelde mgr. Van Dode­waard een be­lang­rijke rol in de theo­lo­gische com­mis­sie en met name voor de Con­sti­tu­tie over de god­de­lijke open­ba­ring (Dei verbum), zoals elders op deze web­si­te te lezen is bij de uitleg over de bis­schops­ring.

Bij mijn bis­schops­wij­ding kreeg ik de concilie-ring van mgr. Van Dode­waard.

Bisschopsring van mgr. Van Dodewaard

Terug