Arsacal
button
button
button
button


WJD-leiders bedankt!

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 14 september 2013 - 150 woorden
Deelgroepleiders worden bedankt door Hao en Marius
Deelgroepleiders worden bedankt door Hao en Marius

De WJD-lei­ders van de reis “Beleef je geloof” waren vrij­dag 13 sep­tem­ber in het Haar­lemse bis­schops­huis te gast voor een Barbecue. Zij hebben deze reis naar Rio die door de bis­dom­men Utrecht en Haar­lem-Am­ster­dam was geor­ga­ni­seerd, tot een succes gemaakt!

De jon­ge­ren­werkers Hao Tran (Utrecht) en Marius van der Knaap (Haar­lem-Am­ster­dam) bedankten alle lei­ders met een leuk per­soon­lijk woordje en een attentie (zie foto). Het was een gezellige avond en een mooie bekro­ning van een stukje samen­wer­king tussen de beide bis­dom­men.

De lei­ders hebben onder meer groepjes van jon­ge­ren (deel­groepen) begeleid tij­dens het voor­pro­gram­ma in Fortaleza en tij­dens de wereld­jon­ge­ren­dagen in Rio de Janeiro. Maar ook allerlei andere taken zijn door hen vervuld, zoals bij­voor­beeld het gebeds- en pro­gram­ma­boekje voor­berei­den of voor de medische be­ge­lei­ding zorg dragen. En dat hebben ze prima gedaan!

Terug