Arsacal
button
button
button


Afscheid Bestuursleden Heiloo

nieuws - gepubliceerd: zondag, 15 september 2013
Afscheid Bestuursleden Heiloo

Zaterdag 14 september nam het bestuur van het diocesaan heiligdom van O.L. Vrouw ter Nood afscheid van twee bestuursleden: mevrouw C.M. Schouten-De Boer en de heer R.J.B. Wijs. Het bestuur van het diocesaan centrum gaat over de financiële aan­ge­le­genheden van 'Heiloo' en staat de rector van het heiligdom, N. Beemster, en de 'blauwe zusters' bij met advies over de ont­wik­ke­ling van het heiligdom en het diocesaan centrum dat zich in het Juliana­klooster bevindt.

Gelukkig nemen de activiteiten die in het Juliana­klooster plaatsvinden steeds meer toe: jongeren, scholen, vormelingen, retraitanten, priesters, diakens, pastoraal werkers, catechisten en anderen weten het centrum steeds vaker te vinden. Financieel is Heiloo voor een zeer belangrijk deel afhankelijk van giften en fondsen die het steunen.

De scheidende bestursleden werden bedankt door de bisschop, door de heer P. van der Horst en door mijzelf.

Terug