Arsacal
button
button
button
button


Afscheid vicaris generaal mgr. Martin de Groot

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 22 september 2013 - 289 woorden
Mgr. M. de Groot met naast hem mgr. J. Punt en mgr. J. van Burgsteden in de sint Nicolaasbasiliek
Mgr. M. de Groot met naast hem mgr. J. Punt en mgr. J. van Burgsteden in de sint Nicolaasbasiliek

De Dam tot Damloop was in Am­ster­dam maar net achter de rug, toen er in de Sint Nicolaas­basi­liek een ander bij­zon­der gebeuren plaatsvond: in de vrijwel geheel gevulde kerk en daarna tij­dens een receptie in de Olofs­ka­pel van het Barbizonho­tel nam het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam afscheid van mgr. drs. M. J. de Groot, na bijna vijf­tig jaar in dienst van het bisdom.

Op zon­dag­mid­dag 22 sep­tem­ber luid­den de klokken van de basiliek om een Choral Evensong naar Angli­caanse traditie aan te kon­digen die werd gezongen door de Cantorij van de Ka­the­drale basiliek van Sint Bavo te Haar­lem, onder lei­ding van de nieuwe magistra cantus S. Nieuwen­huij­sen, met aan het orgel dr. A. van Eck, titulair organist van de ka­the­draal. Kanselier diaken E. Fennis was "precenter", zoals dat in zo'n Evensong schijnt te heten, en zong daar­mee de li­tur­gische gedeelten van de cele­brant. Het was een prach­tige, bid­dende uit­voe­ring, die een soort samen­voe­ging lijkt van vespers en completen.

Velen waren geko­men om de schei­dende vica­ris- generaal te begroeten en te danken voor deze bijna vijf­tig jaar die hij als se­cre­ta­ris, officiaal, vica­ris en vica­ris-generaal heeft gegeven voor het Haar­lemse bisdom en voor allerlei lan­de­lijke taken, zoals tot uiting kwam in de aanwe­zig­heid van mgr. J. van den Hende van Rotter­dam en hulp­bis­schop Th. Hoogen­boom van Utrecht en ver­schil­lende vicariissen-generaal en ver­te­gen­woor­digers van lan­de­lijke com­mis­sies en organen, alsmede Antoine Bodar en Leo Fijen van RKK. De bis­schop sprak tij­dens de Evensong een woord om mgr. De Groot namens het hele bisdom zijn dank te betuigen aan deze 'stabiele en trouwe factor' in dienst van Christus en de Kerk.

Van harte wensen we mgr. De Groot nog goede en gezegende jaren toe. Ik denk dat hij zeker mooi op dit afscheid kan terug kijken.

Terug