Arsacal
button
button
button


Kennismaking met Uitgeverij Adveniat

Ten dienste van geloofseducatie

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 15 oktober 2013
Bij Adveniat...
Bij Adveniat...

Maandag 14 oktober bracht ik een bezoek aan utigeverij "Adveniat" in Baarn, die nu drie jaar bestaat. Directeur drs. Peter Dullaert ontving me en vertelde over de uitgaven die hij met zijn medewerkers heeft verzorgd. Bekende publicaties zijn natuurlijk het boek over Paus Franciscus en "Mijn school is katholiek" van Martha Hoffenkamp en het project van doorgaande catechese voor alle leeftijden "Licht op mijn pad" dat met een aanbeveling van de beide aarts­bis­schoppen van België en Nederland verschenen is.

Maar er zijn ook vele andere mooie uitgaven, zoals catecheseprojecten, misboekjes, doopboekjes enzovoorts. Het is de moeite waard om eens een kijkje te nemen op de website www.adveniat.nl. Op 1 november wordt in samen­wer­king met de uitgeverij een dag georga­ni­seerd in Hoofddorp waarop herdacht wordt dat het vijfitg jaar geleden is dat door het tweede Vaticaans concilie het permanent diaconaat werd ingesteld.

Terug