Arsacal
button
button
button


Eerste lustrum Centrum voor de Sociale leer van de Kerk

Zaterdag 26 oktober 2013 op De Tiltenberg

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 26 oktober 2013
Dagvoorzitter prof. dr. Fred van Iersel leidt de sprekers in; CSLK voorzitter prof dr. Gerard van Wissen luistert toe
Dagvoorzitter prof. dr. Fred van Iersel leidt de sprekers in; CSLK voorzitter prof dr. Gerard van Wissen luistert toe

Het was op zaterdag 26 oktober een hele drukte op De Tiltenberg: een hondertal mensen was gekomen voor de lustrum­viering van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk. Het was een mooie, geslaagde dag over de betekenis van de sociale leer van de Kerk voor de huidige seculiere maat­schappij onder de titel “Vernieuwing en traditie” en allerlei prominente sprekers waren gekomen om dit thema in al zijn facetten toe te lichten.

Mgr. G. de Korte belichtte de band met het evangelie, oud-senator J. van Gennip ging in op de waarde van de sociale leer in de politiek die moet werken met compromissen zonder de principes te vergeten, drs. P. Kohnen van het VKMO ging in op de vraag hoe dit verband probeert de sociale leer betekenis te geven voor de lid-organisaties van het katholieke middenveld, Dr. Erik Sengers, godsdienstsocioloog en hoofd caritas bisdom Haarlem-Amsterdam, sprak over de sociale leer als grondslag voor de kerkelijke caritas,

De bekende Vlaamse br. dr. R. Stockman van de broeders van Liefde, zelf zeer actief op het gebied van de sociale leer met een eigen Vlaams instituut, ging in op de noodzaak van een inspiratiebron als de sociale leer voor onze samenleving, mw. M. de Bie-Feitz van La Vie sprak over de inspiratie die vanuit de sociale leer in La Vie gestalte krijgt en drs. Piet Kuijper ging in op de sociale leer als leidraad bij de inzet voor mondiale problemen en ont­wik­ke­lingssamen­wer­king.

Mgr. dr. J.M. Punt sloot de dag af met een toespraak waarna diaken Ph. Weijers een gebedsdienst leidde. Dagvoorzitter was prof. dr. Fr. van Iersel. De lezingen worden nog gepubliceerd in een nieuwe publicatie van het zeer vruchtbare CSLK (zie de website www.cslk.nl). Zelf kon ik een flink deel van de dag bijwonen en vond het geheel zeer inspirerend en de thema's goed gekozen: samen vormden ze een vrij complete bespreking van het dagthema.

Proficiat, CSLK en: ad multos annos!

Terug