Arsacal
button
button
button


Jongerenontmoeting voor de vrede in de geest van Asisi

in Amsterdam

nieuws - gepubliceerd: zondag, 27 oktober 2013
In gesprek over vrede...
In gesprek over vrede...

In Amsterdam kwamen van­middag jongeren bijeen uit verschillende kerkelijke gemeen­schappen om zich te bezinnen over vrede. In kleinere groepen verdeeld gingen zij door Amsterdam en bezochten onder meer de Portugese Synagoge, de Moskee aan de Rozengracht, Oudezijds 100, het Anne Frankhuis en meer. Onderweg dachten zij na en spraken over vrede en hoe die vrede te bevorderen en te bereiken.

Aan het einde van de middag deden zij verslag van hun ervaringen in de Doopsgezinde kerk aan de Singel in Amsterdam. Wat me opviel was dat dit keer katholieke jongeren bepaald niet in de minderheid waren, zoals vaker bij dergelijke gelegenheden gebeurt. Jammer was dat er geen moslim-jongeren waren gekomen op de uit­no­di­ging.Wel was een asistent van de Imam van de moskee van de Rozengracht aanwezig.

Een eerste groep zag een regenboog als goed teken voor het verlangen van vrede, waarbij de ervaring aansloot van een jongere die met andere jongeren uit verschillende culturen en achtergronden tijdens de wereld­jonge­ren­dagen had gesproken en daar tot besef kwam dat vrede mogelijk wordt waar mensen elkaar werkelijk ontmoeten. Een volgende groep beklemtoonde eveneens het belang van verbondenheid en inspiratie.

Welke mensen kunnen inspireren? Zij die mensen bij elkaar brengen, daarbij werden verschillende voorbeelde genoemd, onder wie onze paus Franciscus, maar ook diens voorganger paus Johannes Paulus II. Ook werken aan vrede vraagt om een concreet begin, meldde een andere groep. Zoals Moeder Teresa zei: "Als je honderd mensen wilt helpen, begin dan met er één te helpen".

Een voorbeeld werd gevonden in de gastvrijheid van de mensen van de Oudezijds 100 die iedereen hartelijk ontvangen, zonder onderscheid van kerk of ras, hoewel zijzelf een christelijke oecumenische gemeen­schap vormen. Een groot vuur begint met een klein vlammetje, meldde de laatste groep; dat is voldoende om een groot vuur te verspreiden. Dat geldt ook voor de inzet voor de vrede.

Een goed initiatief om zo na te denken en zich te bezinnen met elkaar op een dergelijk belangrijk thema. Het liet mij achter met de vraag: hoe kunnen wij mensen meer met elkaar verbinden, hoe kunnen wij hen helpen elkaar als naaste te gaan zien?

Terug