Arsacal
button
button
button


Het is mogelijk: katholiek onderwijs op de openbare school

Bijeenkomst GVO-docenten

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 15 november 2013
informeel moment van de bijeenkomst van GVO-docenten
informeel moment van de bijeenkomst van GVO-docenten

Op 14 november kwamen in Utrecht de Rooms-Katholieke GVO-docenten samen. GVO staat voor Godsdienstig vormings­on­der­wijs. Sinds een tiental jaren is het mogelijk voor ouders die hun kind op een openbare school hebben te vragen om katholiek godsdienstig vormings­on­der­wijs (zoals dat ook mogelijk is voor ander godsdienstig of humanistisch onderwijs). Gelukkig is de subsidie voor deze vorm van onderwijs bij de bezuinigingen onlangs gehandhaafd.

Binnen schooltijd, maar niet onder verant­woor­de­lijk­heid van de openbare school, kunnen de kinderen dit onderwijs volgen op een vast moment in de week. De school is gastheer, maar het RK-GVO-onderwijs valt onder de verant­woor­de­lijk­heid van het RK Centrum voor Godsdienstig Vormings­on­der­wijs en de docenten werken met een zending van de bisschop. Deze donderdag kwamen de docenten RK-GVO samen voor een vormingsdag, dit keer over (bijbel)verhalen vertellen en de Eucha­ris­tie­viering.

Tijdens de heilige Mis sprak ik over het Rijk Gods, waar we worden uitgenodigd binnen te gaan en dat tegelijk in ons is. Het is te vergelijken met de biede aspecten die in de geloofs­vor­ming naar voren komen: aan de ene kant gaat de leerling een “gebouw” binnen van een geloof en traditie die hem of haar wordt aangeriekt, aan de andere kant gaat het erom dat het gaat leven in het eigen hart, dat hij of zij de geloofsgegevens mag ontdekken als verbonden met zijn of haar eigen levensvragen, als een antwoord op het verlangen van het eigen hart.

Terug