Arsacal
button
button
button


Architect Peer Houben 12½ jaar bij Bouwbureau Bisdom

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 16 november 2013
De bisschop spreekt de heer P. Houben toe; rechts econoom E. Duijsens
De bisschop spreekt de heer P. Houben toe; rechts econoom E. Duijsens

Vrijdag 15 november werd in de spiegelzaal van het bisdom Haarlem feestelijk herdacht dat architect Peer Houben 12½ jaar als coördinator aan het Bisschoppelijk Advies­bureau Bouwzaken (BAB) ver­bonden is. Samen met zijn collega's begeleidt hij res­tau­ra­ties, onderhoud en bouw­pro­jecten, die ook in een tijd waarin men meer over kerksluiting dan over bouwen praat, toch regelmatig voorkomen.

Een enkele keer gaat het over nieuwbouw van een kerk, zoals in Almere; in andere gevallen gaat het om herinrichting of verkleining van een kerk­ge­bouw of het creëren van gemeen­schapsruimten. Het bouw­bureau werkt voor de bisdommen Haarlem-Amsterdam en Rotterdam, maar voert ook projecten uit voor anderen bisdommen, zoals onlangs voor 's Her­to­gen­bosch.

Grote projecten in het verleden waren onder meer De Tiltenberg en het Diocesaan centrum in Heiloo.

Van harte wensen we de heer Peer Houben alle goeds toe voor de toekomst en feliciteren hem bij dit jubileum.

Terug