Arsacal
button
button
button


Vier nieuwe diakens en twee catechisten voor bisdom Haarlem-Amsterdam

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 16 november 2013
Nieuwe diakens en catechistes op De Tiltenberg (één ontbreekt, die op dit moment niet aanwezig was)
Nieuwe diakens en catechistes op De Tiltenberg (één ontbreekt, die op dit moment niet aanwezig was)

Op zaterdag 16 november werden in de kathedrale basiliek van Sint Bavo aan de Leidsevaart te Haarlem vier nieuwe diakens gewijd en twee catechisten gezonden, door mgr. dr. J.M. Punt. Op diezelfde dag werd nog een oud-student van De Tiltenberg tot diaken gewijd in de Utrechtse kathedraal waar drs. D. Wienen namens de Titlenberg bij aanwezig was. Zelf woonde ik de plechtigheid bij in de overvolle Haarlemse kathedraal.

De beide catechisten zijn mevrouw Maria de Bie-Feitz, die werkzaam is in La Vie in Zeewolde. mevrouw Vera Schneijderberg zal in de Amsterdamse Vredes­kerk catechiste zijn. Onder de nieuwe diakens zijn twee permanet diakens: Wim Balk, die in de regio Uithoorn, Nes aan de Amstel en De Kwakel zal werken, en Gert Jan van der Wal die in de kust­parochies van Zandvoort, Overveen, Aerdenhout en Bloemendaal (Boaz-parochies) wordt aangesteld.

De beide transeunt diakens (dat wil zeggen: bestemd voor het priester­schap) zijn Mario Agius, die in Heems­kerk is aangesteld, en Johannes van Voorst tot Voorst, die in Hilversum zal gaan werken.

Eerder dit jaar werd Randy Simileer tot permanent diaken gewijd.

In de Utrechtse kathedraal werden twee diakens gewijd, één permanent diaken, die zijn voor­be­rei­ding op de diaken­wijding op De Tiltenberg heeft volbracht, en een transeünt diaken.

Van harte wensen we aan hen allen Gods zegen toe, dat de Heer hen met de gaven van Zijn heilige Geest zal onder­steunen en dat hun werk rijke vrucht mag dragen. Proficiat!

Terug