Arsacal
button
button
button
button


Vier nieuwe diakens en twee catechisten voor bisdom Haarlem-Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 16 november 2013 - 248 woorden
Nieuwe diakens en catechistes op De Tiltenberg (één ontbreekt, die op dit moment niet aanwezig was)
Nieuwe diakens en catechistes op De Tiltenberg (één ontbreekt, die op dit moment niet aanwezig was)

Op zater­dag 16 no­vem­ber wer­den in de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo aan de Leidse­vaart te Haar­lem vier nieuwe diakens gewijd en twee cate­chisten gezon­den, door mgr. dr. J.M. Punt. Op die­zelfde dag werd nog een oud-stu­dent van De Tilten­berg tot diaken gewijd in de Utrechtse ka­the­draal waar drs. D. Wienen namens de Tilten­berg bij aanwe­zig was. Zelf woonde ik de plech­tig­heid bij in de over­volle Haar­lemse ka­the­draal.

De beide cate­chisten zijn mevrouw Maria de Bie-Feitz, die werk­zaam is in La Vie in Zeewolde. mevrouw Vera Schneij­der­berg zal in de Am­ster­damse Vredes­kerk cate­chiste zijn. Onder de nieuwe diakens zijn twee permanet diakens: Wim Balk, die in de regio Uithoorn, Nes aan de Amstel en De Kwakel zal werken, en Gert Jan van der Wal die in de kust­paro­chies van Zand­voort, Overveen, Aer­den­hout en Bloe­men­daal (Boaz-pa­ro­chies) wordt aan­ge­steld.

De beide transeunt diakens (dat wil zeggen: bestemd voor het pries­ter­schap) zijn Mario Agius, die in Heems­kerk is aan­ge­steld, en Johannes van Voorst tot Voorst, die in Hilversum zal gaan werken.

Eerder dit jaar werd Randy Simileer tot per­ma­nent diaken gewijd.

In de Utrechtse ka­the­draal wer­den twee diakens gewijd, één per­ma­nent diaken, die zijn voor­be­rei­ding op de diaken­wij­ding op De Tilten­berg heeft volbracht, en een transeünt diaken.

Van harte wensen we aan hen allen Gods zegen toe, dat de Heer hen met de gaven van Zijn heilige Geest zal onder­steunen en dat hun werk rijke vrucht mag dragen. Proficiat!

Terug