Arsacal
button
button
button


Afscheid van een bisschop met de gave van het woord...

Uitvaart mgr. Jos Lescrauwaet

nieuws - gepubliceerd: zondag, 24 november 2013
in de kapel van het Sint Janscentrum
in de kapel van het Sint Janscentrum

Zaterdag 23 november hebben we de overleden bisschop mgr. dr. Joseph Frans Lescrauwaet MSC naar zijn laatste rust­plaats begeleid vanuit de Kathedrale basiliek van Sint Jan in Den Bosch.

Voor de plechtige uitvaart was er gelegenheid afscheid te nemen in de kapel van het Sint Jans­cen­trum, waar de overleden bisschop lag opgebaard (zie foto). In een lange stoet van ridders en edelvrouwen van het H. Graf, van diakens, priesters en bis­schop­pen (er waren er - meen ik - tien aanwezig), aangevoerd door een jonge priester met bonnet, werd mgr. Lescrauwaet naar de Sint Jan begeleid.

Daar sprak mgr. A. Hurkmans, bisschop van Den Bosch, in een ijskoude kathedraal warme woorden over de overledene, die in de jaren die deze in het Sint Jans­cen­trum had doorgebracht als spirituaal en docent, voor hem een goede vriend was geworden. Zowel mgr. Hurkmans als mgr. J. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam, kenschetsten de overleden bisschop als een verkondiger, die in talloze retraites, colleges en predikaties op zeer inspirerende wijze het geloof heeft doorgegeven en velen priesters en anderen geestelijk heeft begeleid.

Op de begraaf­plaats sprak ik een priester die de overleden bisschop tot voor enkele maanden als zijn geestelijk leidsman had gehad. Want ook al ging hij lichamelijk achteruit, mgr. Lescrauwaet bleef helder tot de laatste dagen.

Mgr. J. Punt verrichte ook de plechtigheden op de begraaf­plaats. Mgr. Lescrauwaet was in de tijd van mgr. Bomers, hulp­bis­schop van Haarlem en hij was Mgr. Punt's directe voorganger geweest. Mgr. Lescrauwaet werd bijgezet in een nis in de bisschoppelijke grafkapel. De grafplaat met de teksten er al op, stond klaar om zijn graf af te dekken.

Verschillende priesters uit het Haarlemse, mgr. Van Burgsteden en ikzelf waren aanwezig om de oud-hulp­bis­schop uitgeleide te doen.

Moge hij rusten in vrede!

Terug