Arsacal
button
button
button


Godsdienst/levensbeschouwing als vorming...

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 29 november 2013
op school... bij de inzegening van de Sint Willibrordschool in Lisse
op school... bij de inzegening van de Sint Willibrordschool in Lisse

Het is geen eenvoudige opdracht om in onze ‘geseculariseerde’ context godsdienst / levensbeschouwing te geven op school. Wat aan de orde komt, moet nu eenmaal in een bepaald kader staan waardoor de leerling, kind, jongere, er iets mee kan en hij of zij er iets van mee kan nemen in de eigen levensbagage. Daarover ging een interview dat ik onlangs geleden heb gegeven aan Taco Visser van het Tijd­schrift voor levensbeschouwing en educatie Narthex.

Enkele citaten hieruit

“Katholieke scholen staan de vorming van de persoon voor. In de ont­wik­ke­ling tot persoon spelen ook levensbeschouwelijke vragen mee. Om in school ruimte te bieden aan die vragen is er een vak levensbeschouwing. Daarin kunnen leerlingen oefenen met levensvragen stellen en het zoeken van antwoorden daarop (...) Dat zoekproces gebeurt niet in het luchtledige. In de les levensbeschouwing reikt de leraar tools aan opm met die vragen om te leren gaan. Die instrumenten kan de leraar halen uit de katholieke levensbeschouwing.”

“Katholieke Bildung. In gesprek met mgr. Hendriks over de legitimatie van het vak”, door Taco Visser, in: Narthex 13(2013), nr. 3 (oktober), pp. 27-30.

Terug