Arsacal
button
button
button


Hoge kerkelijke onderscheiding voor prof. dr. Gerard van Wissen

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 29 november 2013
bisschop Punt reikt de onderscheiding uit
bisschop Punt reikt de onderscheiding uit

Tijdens een feestelijke bijeenkomst van­mid­dag, 29 november, in het bisschopshuis te Haarlem, ontving prof. dr. Gerard van Wissen een hoge pauselijke onder­scheiding. De versier­selen werden hem - nadat ik in een toespraakje zijn grote verdiensten had mogen memoreren - opgespeld door de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. J. Punt. Gerard van Wissen mag zich voortaan Ridder in de orde van Sint Silvester noemen.

Tijdens de woorden van de bisschop kwamen klein­kinderen van prof. Van Wissen uit een bijruimte naar voren met de versierselen, de oorkonde en een beschrijving van het uniform (zie foto).

Professor Van Wissen ontving deze bijzondere erkenning voor tal van verdiensten, trouw en inzet voor de Rooms Katholieke Kerk, voor "Communio", als catechist en in zijn parochie in Langedijk; met name op het gebied van de Sociale Leer van de Kerk heeft prof. Van Wissen baanbrekend werk verricht. Als mede-initiatief­nemer en mede-oprichter van het Centrum van de Sociale Leer van de Kerk, is de heer van Wissen bijzonder verdien­ste­lijk geweest in het promoten van de sociale leer in het algemeen en genoemd centrum in het bijzonder, n binnen en buiten­land. Ook heeft hij een serie publicaties geschreven gericht op een groter publiek om de Katholieke Sociale Leer in een Culturele context te kunnen plaatsen waar de Katholieke Sociale Leer tot dan onbekend was.

Sedert 2005 is Van Wissen ver­bonden als docent Sociale Leer van de Kerk aan het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord van het bisdom Haarlem-Amsterdam en het Kerkelijk Opleidings­instituut St. Bo­ni­fa­tius van het Bisdom haarlem-Amsterdam. In deze hoedanigheid geeft de heer Van Wissen les aan priester­studenten van de bisdommen Haarlem-Amsterdam, Rotterdam, Groningen-Leeuwarden, het Militair Ordinariaat van de Neder­landse strijd­krachten en het Aartsbisdom Utrecht.

Tijdens zijn loopbaan aan de Faculteit der Rechts­geleerdheid, waar hij sinds 2000 als hoogleraar vergelijkend staatsrecht aangesteld was, heeft Van Wissen vele neven­functies verricht. Zo is hij gedurende de afgelopen vijftien jaar als redactielid bij het Inter­nationaal Katholiek Tijd­schrift Communio betrokken. Tevens is hij vele jaren actief lid van het CDA geweest, in het bijzonder van december 2002 tot 2012 als voorzitter van het CDA, afdeling Langedijk.

Professor Van Wissen is gewaardeerd adviseur van de pastoor en het parochie­bestuur van de parochie Langedijk. Daarnaast geeft de heer van Wissen cursussen met betrekking tot de Sociale Leer aan Oost-Europese studenten; ver­schil­lende studenten zijn inmiddels als politicus werkzaam in centraal- en oost- Europa. Hij geeft in binnen en buiten­land cursussen en trainingen over solidariteit in de maat­schappij en samenleving.

Terug