Arsacal
button
button
button


Start Ad Limina in Friezenkerk

Ontmoeting met de paus vervroegd

nieuws - gepubliceerd: zondag, 1 december 2013
Start Ad Limina in Friezenkerk

Zondag 1 december is een mooie dag voor een nieuw begin: voor de bis­schop­pen is dat het Ad Limina bezoek wat nu begint. De eerste zondag van de Advent roept op tot waakzaamheid, bekering en uitzien naar de Heer die komt.

In het huis waar we met de bis­schop­pen verblijven, werd op deze zomdag de Napolitaanse kerstal al ingewijd onder meer met doedelzakmuziek! De zusters in dit huis zijn zeer zorgzaam en atten en de maaltijden zijn ook goed verzorgd. Deze ochtend waren de bis­schop­pen in de Kerk van de Friezen.

Nog niet alle bis­schop­pen zijn aanwezig: mgr. Liesen, mgr. De Jong en Mgr. Van Burgsteden moeten nog komen, zij hadden vandaag andere verplichtingen. Kardinaal Eijk was hoofd­cele­brant en hij preekte over waakzaamheid en voorbereid zijn, naar aanleiding van het evangelie van deze zondag. Na afloop van de Mis waar tamelijk wat pers bij aanwezig was - vooral van RKK - evenals vertegen­woor­digers van ' Bezield Verband'', heb ik nog een korte catechese aan de aanwezige kinderen mogen geven en was er gelegenheid tot ontmoeting en het ontvangen van het ‘achtste sacrament’: koffie drinken.

De bis­schop­pen zijn vandaag verder vrij tot 18.00 uur. Dan ontmoeten zij elkaar voor wat informatie en het avondmaal.

Morgen wordt meteen een grote dag: de paus heeft de ontmoeting met hem - die a.s. Donderdag zou zijn - naar maandag 2 december laten ver­plaatsen, vanwege het drukke programma van vergaderingen met de “C8”, gli otto cardinali, de 8 kardinalen, die deze week in Rome zijn om met de paus te vergaderen over de her­vor­ming van de Romeinse Curie. Dit betekent dat ook de rest van het programma engiszins zal veranderen.

Bij de foto’s

Mgr. Wiertz en mgr. Mutsaerts in gesprek met Gerard Klaassen en Christian van der Heiden van Rkk; met de kinderen na de H. mis in de Friezenkerk; de koorbanken in de kerk van de Friezen die tijdens het tweede Vaticaans concilie zijn gebruikt


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug