Arsacal
button
button
button


“Laat je nooit ontmoedigen, triestheid is van de duivel”

Paus Franciscus bemoedigt Nederlandse bisschoppen

nieuws - gepubliceerd: maandag, 2 december 2013
“Laat je nooit ontmoedigen, triestheid is van de duivel”

Maandagmorgen 2 december was voor de Nederlandse bis­schop­pen een bijzondere dag: na een ontmoeting op de Con­gre­ga­tie voor de clerus met de nieuwe prefect, aarts­bis­schop Beniamino Stella, volgde de audientie bij paus Franciscus. De paus trok anderhalf uur uit voor de bis­schop­pen om op een broederlijke en collegiale manier met hen in gesprek te gaan.

Zijn toespraak heeft de paus niet voorgelezen, maar alleen meegegeven. Liever nam hij de tijd om de bis­schop­pen te bemoedigen zich niet te laten ontmoedigen, nooit pessimistisch te worden of triest, maar vooruit te kijken - niet achterom- om met vertrouwen te zoeken waar de nieuwe pastorale uitdagingen liggen. En die zag de paus onder meer in de caritas. “Als mensen niet zo open zijn voor God, zijn ze dat misschien wel voor hun medemens en in die medemens zullen ze het gelaat van God ontdekken”. Het was een bijna meditatieve bijeenkomst, deze ontmoeting met de paus. Bij het begin en bij het weggaan stond hij aan de deur om iedereen te begroeten en de bis­schop­pen zaten met de paus in een kring om over de kerk te praten. De kardinaal vertelde over de kerksluitingen, het seksueel misbruik en de moeilijke pastorale situatie, de paus sprak daarop meelevende woorden: het moet voor jullie moeilijk zijn te moeten merken dat kerken moeten sluiten en de deelname afneemt, maar je moet niet triest worden en de gelovigen bijstaan in hun pijn om de situatie. De paus moest denken bij de sluiting van kerken en alles aan de Joden die in het Oude Testament de verwoesting van de tempel meemaakten en in balling­schap hun droefheid om het verloren gegane moesten omzetten in hoop en vertrouwen.

in de bood­schap die de paus ons meegaf staat onder meer aangegeven hoe belangrijk het is aan het publiek debat deel te nemen.

in het Vaticaan op weg naar de paus ontmoetten we een Zwitserse gardist die met een groep gardisten de vierdaagse in Nijmegen had gelopen. Zij kwamen in gesprek met mgr. Hoogenboom, die zelf ook een fervent vierdaagseloper is (foto).

' S Morgens hebben we. - na een mooie Eucha­ris­tie bij het graf van Petrus - een bezoek gebracht aan de Con­gre­ga­tie waar we dus de nieuwe prefect, aarts­bis­schop Stella en de nieuwe secretaris hebben ontmoet. Het was een goede ontmoeting met vooral veel dialoog over allerlei zaken, waaronder de priester­oplei­ding, het samenvoegen van parochies en het sluiten van kerken. Over de priester­oplei­ding zei de nieuwe prefect dat het belangrijk is voor ogen te houden dat de priester­stu­denten nu komen uit een geseculariseerde samenleving. Hij vond het beter dat Seminaristen in een seminarie studeren, waar de nadruk meer ligt op broederlijk samenleven, gevormd worden en een zekere afscheiding van de wereld, dan aan een uni­ver­si­teit, al vond hij het een goede zaak als een seminarie met een uni­ver­si­teit geaffilieerd is, want: "Zij moeten niet de wereld leren kennen, die kennen zij al; zij moeten Christus en de Kerk leren kennen en liefhebben". Ook over de procedure rond fusie en verenigingen van parochies werd gesproken. Daarbij werden de juridische aspecten van de procedures besproken en pastorale vragen. Onderstreept werd het belang van een goede voor­be­rei­ding van de gemeen­schap als een kerk moet worden gesloten.

Voor mijzelf en mgr. Punt was er na het bezoek aan de paus nog een aangename verrassing: eindelijk had Alitalia onze koffers gebracht, die we bij onze aankomst in Rome afgelopen zaterdag helaas niet op de bagageband hadden aangetroffen....

's middags werden de bis­schop­pen in twee groepen gesplitst: de ene helft bezocht de Raad voor de eenheid van de christenen, de andere groep - waaronder ikzelf - de Raad voor de leken, waar kardinaal Rylko vooral het belang van jongerenpastoraal beklemtoonde.

Op de foto' s ook nog: een blik vanuit het raam van de pauselijke appartementen op het Sint pietersplein: dit ziet de paus bij het Angelus. Mgr. De Korte wordt geinterviewd door Rodrick Vonhogen omdat hij vandaag 12,5 jaar bisschop is. Overleg tussen secretaris generaal H. Nijhuis en secretaris E. Fennis van Haarlem. Groepsfoto van de bis­schop­pen na het bezoek aan de Clerus. Kard. Eijk staat de pers te woord na het bezoek aan de paus.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug