Arsacal
button
button
button


Verrassende zalig- en heiligverklaringsprocessen

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 5 december 2013
Verrassende zalig- en heiligverklaringsprocessen

De donderdag­middag werd besteed aan een bezoek aan de congre­gatie voor de heilig­ver­kla­ringen en de heilige Mis en een bezoek aan het college Santa Maria dell’Anima. Met een paar verras­sende zalig­verklarings­procedures...

Op de con­gre­ga­tie voor de heilig­ver­klaringen werden we ontvangen door de prefect kardinaal Anfelo Amato en de secretaris, aarts­bis­schop Bartolucci (zie foto van de bijeenkomst op de Con­gre­ga­tie) Ook de onder­secre­taris was aanwezig. Zij namen met ons de ver­schil­lende procedures door die er vanuit Nederland lopen of die een connectie met Nederland hebben.

Daar waren een paar verrassingen bij. Voor ons bisdom Haarlem Amsterdam stond de verrassing bovenaan de lijst: als lopende zalig­ver­klaringsprocedure voor martelaren stond bovenaan die van de zogenaamde martelaren van Alkmaar, de dienaren Gods Daniel van Arendonck en zijn vijf gezellen. Het gaat hier om zes Fran­cis­ca­nen die uit haat tegen het katholieke geloof werden vermoord in 1572.

Het proces was in 1931 (!) geopend en de laatste 60 jaar was er niet veel meer gebeurd. Bij dezelfde moord waren ook enkele wereldheren betrokken, maar omdat het initiatief tot het proces van de Fran­cis­ca­nen was uitgegaan, zijn die niet meegenomen. Mgr. J. Punt vond het een goede kans en gelegenheid om dit proces te heropenen. We zullen zien wat voor gevolgen dit bezoek dus heeft gehad!

Een andere verrassing was pater johannes Roothaan, de tweede stichter van de Jezuieten. Nadat de orde lange tijd was opgeheven, heeft deze priester de ‘herstichting’ geleid en dat wordt nu twee honderd jaar geleden! Een mooi jubileum om te gedenken met de zalig­ver­klaring van Roothaan, wiens proces ook al enkele tientallen jaren vrijwel stil lag. De con­gre­ga­tie wil de paus vragen (die zelf Jezuiet is) wat hij met dit proces wil. Het zou dus zomaar kunnen dat het nu allemaal in een stroomversnelling terechtg gaat komen...!

Een mooi voorbeeld voor onze tijd is ook Franciscus Schraven. Mgr. Wiertz, bisschop van Roermond, sprak over hem: een duizendtal vrouwen en meisjes verdedigde hij tegen seksueel misbruik door de Japanners, al kostte het hem zijn leven. Een mooie patroon­heilige voor de strijd tegen seksueel misbruik!

De heilige Mis in de kerk van Santa Maria dell’Anima werd opgedragen voor de paus. Hier is het graf van de enige Neder­landse paus, Adrianus VI (zie foto). Bij diens tombe herinnerde hoofd­cele­brant mgr. A. Hurkmans aan het voorbeeldig priesterlijk leven van deze grote figuur. Ook kardinaal Eijk deed dit later bij de maaltijd: zonder paus Adrianus was de her­vor­ming van de kerk niet op gang gekomen.

Na de Mis ontving de rector ons zeer hartelijk kn het college waar we de maaltijd hebben gebruikt. Op een van de foto’s zie je de rector in gesprek met kardinaal Eijk.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug