Arsacal
button
button
button
button


Volle kapel voor jubileum Maria ter Nood

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 9 december 2013 - 229 woorden
Een mooi concert voor Maria ter nood...
Een mooi concert voor Maria ter nood...

Zondag 8 de­cem­ber vierde mgr. J. Punt een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie in de grote kapel van het hei­lig­dom van Maria ter Nood om te gedenken dat door het Runx­putmirakel drie­hon­derd jaar gele­den de devotie tot Maria in Heiloo weer was opgeleefd, nadat de Re­for­ma­tie alle her­in­ne­ring daaraan had willen uitwissen. Het water uit de bron kwam toen door het puin heen toch weer naar boven, een hoop­vol teken in barre tij­den...

Mgr. J. van Burg­ste­den en ikzelf waren bij de vie­ring aanwe­zig om te con­ce­le­breren, samen met de rector N. Beemster en assis­tent pater G. Weijers sss. Ook de burge­mees­ter van Heiloo woonde de vie­ring bij. De bis­schop hield een aan­spre­kende preek waarin hij onder meer be­klem­toonde dat het hei­lig­dom van Maria ter Nood een groot geschenk is aan ons. Dat vele mensen dat zo ervaren, bleek wel uit de grote opkomst: de kapel was helemaal gevuld met mensen uit heel het bisdom en daar­bui­ten (ik ontmoette ook pa­ro­chi­anen van de pa­ro­chie van Haas­trecht waar ik vroe­ger pastoor ben geweest).

Om twee uur 's mid­dags was er een concert van de zan­gertjes uit Volen­dam (foto) en weer was de opkomst groot. Daarna begon om iets na drieën het Marialof waar­mee de dag werd af­ge­slo­ten.

Veel mensen maakten ook gebruik van de laatste moge­lijk­heid om de ten­toon­stel­ling in het Juliana­kloos­ter te bezich­tigen, die ver­telde over de ge­schie­de­nis van het hei­lig­dom.

Terug