Arsacal
button
button
button


Henoch, Mozes, Christus....

drie beelden ingewijd bovenin de kathedraal

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 13 december 2013
Henoch, Christus en Mozes worden onthuld...
Henoch, Christus en Mozes worden onthuld...

Op vrijdag 13 december ben ik helemaal naar boven op de steigers van de kathedrale basiliek van Sint Bavo geklommen om daar drie beelden te onthullen en in te zegenen die de dag ervoor waren geplaatst: Henoch, Mozes en Christus. Koster Stefan had gezorgd voor wijwater, stola en rituale, zodat alles “rite ac recte” kon gebeuren, al was het op grote hoogte! Beneden op de stoep aan de Leidsevaart-kant van de kathedraal stonden sponsoren, mensen die bij de bouw en res­tau­ra­tie betrokken zijn en andere belang­stel­lenden toe te kijken.

Voor­af­gaand aan de beklimming had de voorzitter van de stichting die de res­tau­ra­tie van de Sint Bavo - “momenteel het grootste res­tau­ra­tie­pro­ject in Neder­land” - onder­steund, de heer W. Eggenkamp een dankwoord uitgesproken aan het adres van allen die bij de bouw en de res­tau­ra­tie betrokken zijn en fantastisch werk leveren! Ook hield hij ons op de hoogte van de vorderingen: het zal tot 2020 duren voordat alles klaar is, maar de komende zomer zal het hoogkoor gereed zijn!

Henoch, Mozes en Christus staan als het ware voor drie stadia in de heilsgeschiedenis: Henoch moest het nog doen met de “natuurlijke godskennis”, de stem van God in het geweten herkend. Zo werd hij het beeld van ieder die goed en rechtvaardig, gewetensvol wil leven. Mozes staat voor de Wet en het Joodse volk, dat door God werd uitgekozen en waarmee Hij op weg ging, Christus ver­te­gen­woor­digt de voltooiing, de volheid van het heil, de open­ba­ring van de God die Liefde is. Hij draagt een kelk en hostie als teken dat wij in en door de Eucha­ris­tie de Verlossing vieren en er steeds weer opnieuw deel aan krijgen.

De drie beelden zijn “door de computer” precies nagemaakt van de oude en geheel verweerde beelden die er hebben gestaan. De techniek staat (bijna) voor niets!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug