Arsacal
button
button
button
button


jongerenkerstdiner en andere kerstbijeenkomsten

15 december kerstdiner jongerenplatform in Alkmaar

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 15 december 2013 - 204 woorden
jongerenkerstdiner Tiltenberg
jongerenkerstdiner Tiltenberg

Zater­dag­avond 14 de­cem­ber was er op De Tilten­berg een 'kerst­di­ner'voor tieners en jon­ge­ren waaraan een vijf­tigtal jon­ge­ren en bege­lei­ders deelnamen. Het was geor­ga­ni­seerd door een aantal se­mi­na­risten en het had een inter­na­tio­naal tintje door de Bosnische gerechten. Kerst­lie­de­ren en een inhou­de­lijk pro­gram­ma maakten de avond compleet. Zelf heb ik iets ver­teld over het Ad Limina bezoek. Zondag 15 de­cem­ber om 17.00 uur begint het jaar­lijkse 'kerst­di­ner' van het Jon­ge­ren­plat­form, in Alkmaar dit keer in de ruimtes bij de sint Jozef­kerk aan de Nassaulaan in Alkmaar. Ook dat wordt zeker weer een heel gezellige ont­moe­ting.

Maar er zijn nog veel meer bij­een­komsten in deze voor­be­rei­dings­tijd op het kerst­feest. Dins­dag 17 de­cem­ber hoop ik aanwe­zig te zijn bij het uit­de­len van kerstpaketten bij Stem in de stad, don­der­dag is het kerst­di­ner van het semi­na­rie en er is een kerst­vie­ring voor de mede­wer­kers, vrij­dag is er een kerst­vie­ring op het bisdom voor de mede­wer­kers en in Heiloo voor mede­wer­kers en vrij­wil­li­gers van het hei­lig­dom.

Kortom, we zullen al heel wat 'kerst'hebben gevierd voor het eigen­lijke kerst­feest begint. Zo leven we er naar toe. Maar ik wil dat graag ook nog wel een beetje inner­lijk doen: dat we ons hart mogen openen voor de komst van de Ver­los­ser, het kind van Beth­le­hem...

Terug