Arsacal
button
button
button


Kerstdiner en nieuwe seminarist voor Tiltenberg

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 20 december 2013
Kerstdiner en nieuwe seminarist voor Tiltenberg
(foto: Jan-Jaap van Peperstraten)

Het is een goede traditie dat de seminarie­ge­meen­schap van De Tiltenberg voor de kerst­va­kan­tie het eerste semester feestelijk afsluit met een diner ter voor­be­rei­ding op het kerst­feest. Ook de oud-rector wordt nog uitgenodigd en die stelt dat zeer op prijs. Het is altijd fijn om weer even in het seminarie te zijn. Daar hoorde ik ook dat er na de examens van januari nog een priester­stu­dent bij zal komen voor het aartsbisdom Utrecht. We hopen dat zich ook voor ons eigen bisdom Haarlem-Amsterdam nieuwe kan­di­da­ten zich zullen melden. Daar bidden we in ieder geval voor!

Na de Latijns gezongen vespers en een aperitiefje begon een feestelijke maaltijd die weer met zorg was voorbereid door Arjen de kok van het seminarie met zijn assistent. Tussen de gangen door werden Engelse carols gezongen, begeleid door priesterdocent en staflid F. Geels. Ook pater Elders was aanwezig omdat hij hij die dagen filosofie gaf. De bekende Westfriese geleerde is de oudste docent van het seminarie, maar reist met zijn 87 jaren nog steeds de hele wereld af om lezingen en cursussen te verzorgen op tal van uni­ver­si­teiten. En nog steeds is hij zo lenig dat hij spontaan met de 'jongeren'op de voorste rij knielde toen een groepsfoto werde gemaakt...! Dat is met recht “philosophia perennis”!

Terug