Arsacal
button
button
button


Onzekere toekomst voor veel christenen

Wie doet er iets aan?

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 31 december 2013
omslag van het rapport met de vernietiging van een kerk in Cairo in mei 2011
omslag van het rapport met de vernietiging van een kerk in Cairo in mei 2011

Onlangs publiceerde ‘Kerk in nood’ haar rapport over geweld tegen christenen 2011-2013. Christen­vervolging is een groeiend probleem. Er zijn weinig landen waar de situatie iets verbetert, terwijl er vele landen zijn bijge­komen waar geweld tegen christenen aan de orde van de dag is, vooral tegen christe­lijke minder­heden in Islamitische landen maar er is ook sprake van gewelddadige moslim-expansie met name in Afrika. De enorme opkomst van het moslim-fundamen­talisme en terrorisme zijn er debet aan. Wie doet er iets tegen?

Het geweld in Irak, Syrië, Pakistan, Nigeria, Mali, Centraal Afrikaanse Republiek, Soedan is regelmatig in het nieuws. In veel media wordt het gebracht alsof twee gelijk­waar­dige groepen elkaar bevechten in een religieus conflict. Maar als je op straat een kickbokser een klein jongetje in elkaar ziet slaan zeg je toch ook niet dat ze ruzie hebben? Zelfs niet als dat jongetje op een gegeven moment probeert iets terug te doen. Terecht spreken we schande van holocaust-ontkenners. We zouden ook schande moeten spreken van mensen en media die de aggressie tegen christenen ontkennen. Er zijn gelukkig media die wél aandacht besteden aan de achter­gronden en daarbij oog hebben voor de situatie van de christenen, zoals het dagblad Trouw. Ik zou zeker niet iedereen over één kam willen scheren, maar de situatie is ernstig en wie doet er iets aan?

Vele honderd­duizenden mensen in de landen van het Midden-Oosten zijn gedood of gevlucht. In een hele rij landen in Afrika is het geweld eveneens in volle hevigheid losgebarsten. Zeker, de paus heeft al vele malen gesproken over het treurige lot van christenen en niet-christenen. Zijn woorden hebben zeker positieve gevolgen gehad wat betreft aandacht voor de vluchte­lingen­problematiek (Lampedusa) en voor Syrië (gebedswake, brief aan president Poetin G8 enzovoorts). Wat zou het een kracht zijn als ook de gematigde Moslims zouden opstaan en samen met christenen en mensen van goede wil zich duidelijk zouden uitspreken en dit geweld zouden veroordelen. Nooit, nooit kunnen haat en geweld in naam van een godsdienst uitgeoefend, aanvaardbaar zijn. Haat en geweld gaan tegen het wezen van godsdienst in.

Op 1 januari 2014 is het wereldvredesdag. Paus Franciscus heeft die dit jaar gesteld onder het thema: Broeder­schap. Zij bood­schap roept tot die broeder­schap op.

Ik zou iedereen oproepen voor die broeder­schap te kiezen en de handen ineen te slaan om te vechten voor vrede!

Het rapport Persecuted and forgotten (volledige rapport op CD, een samenvatting in hard-copy) over de vervolging van christenen in 2011-2013, is verkrijgbaar bij Kerk in Nood, Peperstraat 11-13, 5211 KM ’s-Her­to­gen­bosch. Of via de webwinkel op de website www.kerkinnood.nl

Terug