Arsacal
button
button
button


Redemptoris Mater seminarie stabiele factor

nieuws - gepubliceerd: maandag, 6 januari 2014
groepsfoto in de kapel
groepsfoto in de kapel

Maandag­avond 6 januari heb ik het Redemptoris Mater seminarie bezocht, een inter­nationaal diocesaan missio­nair seminarie van seminaristen die de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg volgen en zich be­schik­baar hebben gesteld om de wereld in te gaan en priester te worden waar zij nodig zijn. De seminaristen worden priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam en studeren aan De Tiltenberg.

Er zijn al bijna twintig priesters heel verdienstelijk werkzaam in het bisdom. Enkele priesters zijn ‘uitgeleend’ aan andere bisdommen: Rotterdam, Roermond en een bisdom in Italië. Eén priester is op intinerantie, een soort missiejaar. De seminaristen - momenteel zijn er twintig - zijn afkomstig uit Chili, Neder­land, BrazilIë, Polen, Italië, Venezuela, India, Spanje, Kroatië. Costa Rica, Nicaragua en Malta; een zeer inter­nationaal gezel­schap dus. Maar doordat zij de studie en de pastorale stages in Neder­land volgen en in contact zijn met Neder­landse gemeen­schappen, maken de meesten goede vorderingen in de taal.

Samen hebben we de heilige Eucha­ris­tie gevierd, de maaltijd genoten en bijgepraat...

In de homilie hebben we nog even stil gestaan bij het Ad Limina bezoek en de ontmoeting met paus Franciscus, die de bis­schop­pen heeft aangespoord om nooit toe te geven aan ontmoediging en erop uit te gaan en om ook in het gelaat van de arme Christus te ontdekken. De evangelielezing ging vandaag over de eerste verkondiging van Jezus, die daarbij blijk gaf veel oog te hebben voor de lijdenden, de armen en de zieken. De eerste lezing wees op de noodzaak van de onderscheiding der geesten: in aansluting bij de woorden van de paus moeten we voor ogen houden dat moedeloosheid nooit een goede raadgever is, dat komt niet van God. Maar wat God groot maakt, wat Zijn verlossende kracht herkent, dat komt van God!

Terug