Arsacal
button
button
button
button


Nieuwjaarsrecepties dekenaten

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 7 januari 2014 - 62 woorden
Nieuwjaarsrecepties dekenaten

De ver­schil­lende de­ke­na­ten hou­den in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een nieuw­jaars­bij­een­komst. Een goede manier om elkaar te ont­moe­ten. Op 7 januari was het dekenaat Am­ster­dam in groten getale bijeen voor een gebeds­dienst en receptie in de Mozes en Aäron in Am­ster­dam.

Op de foto Coördinator mw. drs. D. Broersen en deken A. Bakker sma bij het slot­lied van de gebeds­dienst.

Terug