Arsacal
button
button
button


Diocesane Pastorale Raad bijeen

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 17 januari 2014
de DPR bijeen
de DPR bijeen

Woensdag 15 januari kwam de Diocesane Pastorale Raad bijeen, die vorig jaar (opnieuw is ingesteld). De Raad bestaat uit vertegen­woor­digers van de parochies in de drie dekenaten, jongeren, nieuwe katholieken en religieuzen.

Zij spraken onder meer over verschillende actuele zaken, over de fusies en personele unies van parochies en hoe we de lokale gemeen­schappen goed betrokken kunnen houden bij het grotere geheel dat nu ontstaat. Deze derde bijeenkomst van de DPR verliep (weer) in een goede sfeer van uitwisseling en advies naar de bisschop en na afloop werd deze groepsfoto gemaakt.

Terug