Arsacal
button
button
button


Mogen zij allen één zijn....

Getijdengebed in de Groenmarktkerk in de Bidweek

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 24 januari 2014
Interieur van de Groenmarktkerk
Interieur van de Groenmarktkerk

Op 25 januari wordt de jaarlijkse bidweek vor de eenheid van de christenen weer afgesloten. Paus Franciscus zal dat doen met een plechtige vesper­viering in de basiliek van de Sint Paulus buiten de muren in Rome. Maar ook in ons land wordt bijzonder gebeden voor de eenheid onder alle christenen en het welslagen van de oecumenische contacten opdat de eenheid tot stand mag komen waarvoor de Heer op de laatste avond van Zijn aardse leven zo hartstochtelijk gebeden heeft.

Zo was ik deze week in de Groenmarktkerk (Sint Antonius van Padua). In deze mooie kerk in he centrum van Haarlem worden tijdens de Bidweek iedere dag de Lauden (Morgengebed), Middaggebed en de Vespers (Avondgebed) gebeden voor deze intentie. En dat is zeer te waarderen. Ik zou willen dat er nog veel meer mensen aan deelnamen!

De Groenmarktkerk is een kerk waar de oecumene ook praktisch gestalte krijgt: er is een bloeiend oecumenisch project “Stem in de Stad” waarin de Groenmarkt pariticpeert. Binnen dat kader wordt veel gedaan voor mensen die geen opvang hebben of anderszins in nood zitten. De parochie zelf kent trouwens ook allerlei diaconale initiatieven. Heel goed!

Om het belang vande oecumene te onderstrepen, hierbij een citaat uit de Encycliek over de oecumene van paus Johannes Paulus II:

“Alle gelovigen worden uitgenodigd door de Geest van God al het mogelijke te doen om de gemeen­schapsbanden tussen alle christenen te bevorderen en de samen­wer­king tussen de volgelingen van Christus te doen groeien: ‘De hele Kerk moet zorg hebben voor het herstel van de eenheid, de gelovigen evenzeer als de geestelijkheid. Ze strekt zich uit over iedereen, over­een­komstig ieders mogelijkheden’” (p. Johannes Paulus, Encycliek Ut unum sint, 25 mei 1995, n. 101, te vinden op de uitstekende website www.rkdocumenten.nl).

Terug