Arsacal
button
button
button


Uitvaart Stefan van Aken

maandagmiddag in Heerhugowaard

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 24 januari 2014
Uitvaart Stefan van Aken

Maandag 27 januari vindt om 15.00 uur in Heerhugowaard de uitvaart plaats van Stefan van Aken, de staf­func­tio­naris voor huwelijk en gezin van het bisdom Haarlem-Amsterdam. In de parochiekerk van Stefan en Lisette, de H. Dionysius, aan de Middenweg 248, zullen velen zich verzamelen om van Stefan afscheid te nemen en voor hem, voor Lisette en de kinderen die achterblijven te bidden.

Stefan is 39 jaar oud geworden en heeft een moedige strijd gestreden tegen de kanker die hem trof. Samen met Lisette heeft hij dit gevecht met geloof volbracht en gedaan wat hij kon om beter te worden terwijl hij tegelijk in zijn hart de overgave heeft bewaard.

Bis­schop­pen en priesters, diakens, collega's van het bisdom en vele andere gelovigen zullen hem maandag naar zijn laatste rust­plaats begeleiden en we hopen en bidden daarbij dat Lisette en de kinderen in de moeilijke tijd die daarna komt steeds de aandacht en liefde, de steun en de hulp mogen vinden die zij nodige hebben....

Stefan droeg in feite de namen van onze huidige paus en van de bisschop: Stefanus Franciscus Jozef.

De paus heeft hij in de periode van zijn ziekte nog mogen ontmoeten.

Rust in vrede!

Terug