Arsacal
button
button
button
button


Uitvaart Stefan van Aken

maandagmiddag in Heerhugowaard

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 24 januari 2014 - 192 woorden
Uitvaart Stefan van Aken

Maan­dag 27 januari vindt om 15.00 uur in Heer­hu­go­waard de uit­vaart plaats van Stefan van Aken, de staf­func­tio­na­ris voor huwe­lijk en gezin van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. In de paro­chie­kerk van Stefan en Lisette, de H. Dio­ny­sius, aan de Middenweg 248, zullen velen zich verzamelen om van Stefan afscheid te nemen en voor hem, voor Lisette en de kin­de­ren die achter­blij­ven te bid­den.

Stefan is 39 jaar oud gewor­den en heeft een moe­dige strijd gestre­den tegen de kanker die hem trof. Samen met Lisette heeft hij dit gevecht met geloof volbracht en gedaan wat hij kon om beter te wor­den terwijl hij tege­lijk in zijn hart de overgave heeft bewaard.

Bis­schop­pen en pries­ters, diakens, collega's van het bisdom en vele andere gelo­vi­gen zullen hem maan­dag naar zijn laatste rust­plaats be­ge­lei­den en we hopen en bid­den daarbij dat Lisette en de kin­de­ren in de moei­lijke tijd die daarna komt steeds de aan­dacht en liefde, de steun en de hulp mogen vin­den die zij nodige hebben....

Stefan droeg in feite de namen van onze hui­dige paus en van de bis­schop: Stefanus Fran­cis­cus Jozef.

De paus heeft hij in de periode van zijn ziekte nog mogen ont­moe­ten.

Rust in vrede!

Terug