Arsacal
button
button
button


Purmerend parochie van het jaar!

Nicolaasbasiliek goede tweede

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 25 januari 2014
Overhandiging van het Christoffelbeeld, de prijs voor de parochie van het jaar
Overhandiging van het Christoffelbeeld, de prijs voor de parochie van het jaar

Zaterdag 25 januari hield de RKK de jaarlijkse parochiedag waarop de parochie van het jaar wordt gekozen. Dit jaar was in navolging van de impulsen die paus Franciscus heeft gegeven, gekozen voor projecten waarin zichtbaar wordt dat de kerk haar deuren wil openen en verbinding zoekt met de samenleving om de bood­schap van het evangelie uit te dragen.

Dit jaar waren er drie genomineerde parochies: Deventer, Purmerend en de Sint Nicolaas­basi­liek in Amsterdam. Aan het einde van de dag mocht ik de prijs uitreiken aan drie ver­te­gen­woor­digers van de parochie Purmerend met de Sint Nicolaas­kerk (die sinds 1 januari deel uitmaakt van de grotere Maria Moeder van God-parochie).

Purmerend heeft sinds een goed aantal jaren de voorheen pro­tes­tantse kerk op de Kaasmarkt in het hart van de stad in gebruik. Er zijn allerlei initiatieven ontwikkeld, onder meer op caritatief, diaconaal gebied. Diaken Jack Noë is één van de voortrekkers daarvan. Het aantal kerk­gangers dat de zondagse eucha­ris­tievieirngen bezoekt is in de afgelopen jaren flink gestegen tot meer dan 200 nu.

Ook de Sint Nicolaas­basi­liek doet het heel goed met onder meer diaken Eugène Brussee en kape­laan Jim Schilder. In deze parochie is een voedselbank en medicijnbank opgericht en de mooie basilie wordt druk bezocht en kent ieder jaar de nodige 'nieuwe katholieken'.

De jury gaf bij monde van Leo Fijen duidelijk aan dat het moeilijk was geweest tussen deze beide parochies te kiezen en dat tenslotte de doorslag heeft gegeven dat Purmerend meer een 'gewone' parochie is in tegen­stel­ling tot de basiliek die op een prominente plaats naast het Centraal Station in Amsterdam ligt.

Natuurlijk feliciteren we de beide parochies van harte met hun nominatie en Purmerend met de eerste plaats. Het bisdom Haarlem-Amsterdam is natuurlijk heel blij met deze uitverkiezing van zijn twee parochies.

Op de derde plaats eindigde de parochie van Deventer waar in het centrum in samen­wer­king met de pro­tes­tantse kerk een 'zwerfkerk' is geplaatst om het winkelend publiek en zwervende mensen op te vangen met een goed woord en iets lekkers. Ook de parochie van Deventer feliciteren we van harte met hun nominatie.

Er waren ook allerlei workshops rond deze projecten en een nieuw initiatief voor evan­ge­li­sa­tie waarover Harm Ruiter vertelde en natuurlijk werd er - onder meer - gezongen met Wilfred Kemp.

Het Christoffelbeeld, de prijs voor de parochie van het jaar, is een uitdrukking van wat een parochie tot een bijzondere parochie draagt: dat die Christus draagt en zich voor Hem inzet, ook als Hij misschien niet zo direct herkenbaar is...

Terug