Arsacal
button
button
button


Caritas daar gaat het om....

Bijeenkomst voor bestuurders PCI-instellingen

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 31 januari 2014
Dr. E. Sengers in zijn werkkamer op het bisdom
Dr. E. Sengers in zijn werkkamer op het bisdom

Dinsdag 28 januari vond de jaarlijkse avond voor nieuwe PCI-bestuurders plaats. De Parochiële Caritas Instellingen (PCI) zijn heel belangrijk binnen de kerk. God is liefde (Deus caritas est), verkondigt ons onder meer de eerste brief van Johannes (4,8), die daaruit onmiddellijk de conclusie trekt dat wij dus elkaar moeten liefhebben.

De caritas is dus het concrete 'gezicht' van het geloof en de Kerk, daar maken wij God 'zichtbaar' en wordt Zijn liefde concreet in ons handelen. Niet voor niets dus dat paus Franciscus ons aanmoedigde en bij het Ad Limina-bezoek nog zei dat we mensen moesten bregen naar de armen en dat zij daar het gelaat van God zouden zien.

Staf­func­tio­naris dr. Erik Sengers gaf de deelnemers aan de avond in het Juliana­klooster in Heiloo een deskundig en heldere uiteenzetting van wat van een PCI-bestuurder mag worden verwacht en hoe de relatie met het bisdom en de parochie in elkaar zit, waarbij de PCI een eigen rechts­persoon is en het geld van de PCI een eigen bestemming heeft, al is de samen­wer­king met de parochie van groot belang.

Medwerkers Drs. E. Meyknecht en mw. A. Witte waren eveneens aanwezig om met de bestuursleden in contact te treden. Jammer alleen dat er maar zo weinig (een dertiental) waren gekomen. Daarmee komen we tegeijk aan de 'uitdagingen'.

Want op de avond kwamen ook de moeilijkheden naar voren: veel PCI's kampen met een gebrek aan bestuurders, die bovendien vaak op leeftijd zijn. Dat brengt met zich mee dat zij moeite hebben om de werkzaamheden op orde te kunnen hebben; een aantal PCI's heeft een - ons flinke - achterstand met het indienen van de jaarrekeningen.

Dan is er de moeilijkheid van het contact met de mensen die hulp nodig hebben: het opsporen en benoemen van noden is voor een aantal PCI's een probleem. Dat geldt natuurlijk lang niet voor alle PCI's. Er zijn er verschillende bij die veel goed werk doen.

Niet voor niets hebben twee parochies in ons bisdom een bijzondere erkenning gekregen doordat zij eindigden op de eerste en tweede plaats van de verkiezing tot parochie van het jaar. Daarbij stonden dit jaar de dicaonale, caritas-initiatieven centraal. Ook de PCI's in het bisdom zijn in het kader van de herstructurering van de parochies vaak al bezig met fusies of andere samen­wer­kings­vor­men. Dit ook om het PCI-werk krachtiger te maken.

Terug