Arsacal
button
button
button


Gouden priesterfeest mgr. Van Luyn

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 8 februari 2014
felicitaties voor de bisschop na afloop van de Mis
felicitaties voor de bisschop na afloop van de Mis

Zaterdag 8 februari werd in de Rotterdamse kathedraal het gouden priesterfeest van mgr. drs. Aadrianus H. van Luijn sdB gevierd, waarbij alle Haarlemse bis­schop­pen aanwezig waren, naast verschillende andere bis­schop­pen, hoog­waar­digheidsbekleders uit kerk en samenleving en vele gelovigen uit het bisdom.

Apos­to­lisch Nuntius mgr. André Dupuy en de huidige Rotterdamse Bisschop, mgr. dr. Johannes van den Hende concelebreerden samen met vicaris-generaal Dick Verbakel en plebaan Chris Bergs. In de goed verzorgde Eucha­ris­tie­viering met fraaie zang van het kathedrale koor preekte de jubilerende bisschop naar aanleiding van de onlangs verschenen exhortatie van paus Franciscus over de vreugde van het evangelie en nodigde uit om mee te werken aan de verbreiding hiervan, indachtig zijn wapenspreuk: “Collabora Evangelio”, vrij vertaald: doe mee aan de inspanning voor het evangelie. Aan het einde van de viering was er een felicitatie van de huidige bisschop en van paus Franciscus.

Mgr. Van Luyn is dit jaar ook twintig jaar bisschop en zestig jaar Salesiaan.

Tot mijn bisschops­wijding was ik priester van het bisdom Rotterdam, zodat mgr. Van Luyn in al die twintig jaren mijn bisschop was. Reden te meer om hem van harte te feliciteren en hem Gods zegen toe te wensen.

Terug