Arsacal
button
button
button
button


Toestemming Curiecongregatie voor oprichting klooster Aalsmeer

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 12 februari 2014 - 193 woorden
gedeelte van het decreet van de Congregatie voor de Religieuzen
gedeelte van het decreet van de Congregatie voor de Religieuzen

De Con­gre­ga­tie voor de Reli­gi­euzen heeft namens paus Fran­cis­cus toestem­ming verleend om in Aalsmeer een Benedic­tines­sen­klooster op te richten. De zusters van ver­schil­lende natio­na­li­teiten zijn afkoms­tig van de abdij van Sant’Angelo in Pontano (Aarts­bis­dom Fermo) in Italië en hebben sinds enige tijd het klooster betrokken naast de pa­ro­chie­kerk aan de Stommeerweg in Aalsmeer, op een paar hon­derd meter van de studio's van Joop van den Ende.

De toestem­ming betekent dat de veer­tien monialen - vrouwe­lijke monniken - een eigen postulaat en noviciaat kunnen hebben en professie (geloften-afleg­ging) kunnen doen in het op te richten klooster. Vrouwen die willen intre­den in het klooster kunnen dat nu doen, nadat toestem­ming van het ‘moe­der­klooster’ in Italië is verkregen.

De toestem­ming betekent ook dat - als alles met betrek­king tot het klooster meer de­fi­ni­tief is gere­geld - de formele, canonieke oprich­ting mag plaats­vin­den.

Het nieuwe klooster is toegewijd aan Maria, tempel van de heilige Geest.

Gasten zijn er van harte welkom.

Op deze web­si­te zijn ook twee filmpjes te zien waarin de zusters liedjes uit Sister-act zingen.

Terug