Arsacal
button
button
button
button


Gesprek Bisschoppen met secretaris Congregatie Religieuzen

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 12 februari 2014 - 156 woorden
Mgr. Rodriguez Carballo met de prefect van de Congregatie, kard. Braz de Aviz
Mgr. Rodriguez Carballo met de prefect van de Congregatie, kard. Braz de Aviz

Aarts­bis­schop J. Rodriguez Carballo, se­cre­ta­ris van de Romeinse Con­gre­ga­tie voor de Reli­gi­euzen en Dr. Daniela Leggio, hoofd van dienst van de Con­gre­ga­tie waren enkele dagen te gast in Neder­land om de situatie van de Neder­landse reli­gi­euzen te leren kennen. In dat kader vond op woens­dag 12 februari een gesprek plaats tussen ver­te­gen­woor­digers van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en van de KNR (Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen).

In een open gesprek wer­den de vragen be­spro­ken waar­mee de bis­schop­pen te maken hebben in hun contacten met reli­gi­euze in­sti­tu­ten waar­van er een aantal van dio­ce­saan recht zijn, die dan ook een bij­zon­dere band met een bepaald bisdom hebben.

Aan het gesprek dat in Den Bosch plaats­vond, namen br. Cees van Dam, zuster Mary Ringnalda en prof. dr. mr. P.J.E. Chatelion Cournet namens de KNR deel en mgr. Fr. Wiertz, mgr. J. van Burg­ste­den, mgr. J. Liesen, mgr. T. Hoogen­boom en mgr. J. Hendriks namens de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.

Terug