Arsacal
button
button
button


Gesprek Bisschoppen met secretaris Congregatie Religieuzen

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 12 februari 2014
Mgr. Rodriguez Carballo met de prefect van de Congregatie, kard. Braz de Aviz
Mgr. Rodriguez Carballo met de prefect van de Congregatie, kard. Braz de Aviz

Aarts­bis­schop J. Rodriguez Carballo, secretaris van de Romeinse Con­gre­ga­tie voor de Religieuzen en Dr. Daniela Leggio, hoofd van dienst van de Con­gre­ga­tie waren enkele dagen te gast in Neder­land om de situatie van de Neder­landse religieuzen te leren kennen. In dat kader vond op woensdag 12 februari een gesprek plaats tussen ver­te­gen­woor­digers van de Bis­schop­pen­conferentie en van de KNR (Konferentie Neder­landse Religieuzen).

In een open gesprek werden de vragen besproken waarmee de bis­schop­pen te maken hebben in hun contacten met religieuze instituten waarvan er een aantal van diocesaan recht zijn, die dan ook een bijzondere band met een bepaald bisdom hebben.

Aan het gesprek dat in Den Bosch plaats­vond, namen br. Cees van Dam, zuster Mary Ringnalda en prof. dr. mr. P.J.E. Chatelion Cournet namens de KNR deel en mgr. Fr. Wiertz, mgr. J. van Burgsteden, mgr. J. Liesen, mgr. T. Hoogenboom en mgr. J. Hendriks namens de Bis­schop­pen­conferentie.

Terug