Arsacal
button
button
button
button


Afscheid H. Moné en mgr. M. de Groot van de REA

Raad voor Economische Aangelegenheden

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 14 februari 2014 - 224 woorden
De bisschop spreekt de scheidende REA-leden toe, naast de bisschop de nieuwe gedelegeerd voorziteer mr. C. Estourgie
De bisschop spreekt de scheidende REA-leden toe, naast de bisschop de nieuwe gedelegeerd voorziteer mr. C. Estourgie

Op vrij­dag­avond 14 februari nam het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam afscheid van de heer H.A.J. Moné en mgr. drs. M. de Groot als leden van de Raad voor Eco­no­mische Aangelegen­he­den. De heer Moné is ruim veer­tien jaar lid geweest van deze raad en was vrijwel geheel deze periode ook gedele­geerd voor­zit­ter. Mgr. drs. M. de Groot, vica­ris-generaal van het bisdom tot sep­tem­ber j.l. maakte even­eens deel uit van deze raad.

Van mgr. De Groot was al eer­der afscheid geno­men als vica­ris-generaal in een fees­te­lij­ke bij­een­komst die begon met vespers in de Sint Nicolaas­basi­liek en een daarop­volgende receptie waaraan door hon­der­den mensen werd deel­ge­no­men. Op deze avond viel daarom het licht van de schijn­wer­per wat meer op de heer Moné die voor zijn vele ver­diensten de Bavopen­ning kreeg uit­gereikt. Omdat hij reeds een hoge ker­ke­lijke onder­schei­ding had gekregen was het niet moge­lijk nog een pau­se­lijke onder­schei­ding toe te voegen, zo vermeldde de Bis­schop in zijn laudatio. De heer Moné die zich ook bij­zon­der verbon­den weet met de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo, wist de toeken­ning van de Sint Bavopen­ning zeer te waar­de­ren.

Ook mgr. drs. M. de Groot, die het bisdom bijna vijf­tig jaar heeft gediend en vele jaren deel heeft uitgemaakt van de Raad voor Eco­no­mische Aangelegen­he­den, ont­ving een attentie en harte­lijke dankwoor­den van de bis­schop voor zijn vele ver­diensten.

Terug