Arsacal
button
button
button


Afscheid H. Moné en mgr. M. de Groot van de REA

Raad voor Economische Aangelegenheden

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 14 februari 2014
De bisschop spreekt de scheidende REA-leden toe, naast de bisschop de nieuwe gedelegeerd voorziteer mr. C. Estourgie
De bisschop spreekt de scheidende REA-leden toe, naast de bisschop de nieuwe gedelegeerd voorziteer mr. C. Estourgie

Op vrijdag­avond 14 februari nam het bisdom Haarlem-Amsterdam afscheid van de heer H.A.J. Moné en mgr. drs. M. de Groot als leden van de Raad voor Economische Aangelegenheden. De heer Moné is ruim veertien jaar lid geweest van deze raad en was vrijwel geheel deze periode ook gedelegeerd voorzitter. Mgr. drs. M. de Groot, vicaris-generaal van het bisdom tot september j.l. maakte eveneens deel uit van deze raad.

Van mgr. De Groot was al eerder afscheid genomen als vicaris-generaal in een feestelijke bijeenkomst die begon met vespers in de Sint Nicolaas­basi­liek en een daaropvolgende receptie waaraan door honderden mensen werd deelgenomen. Op deze avond viel daarom het licht van de schijnwerper wat meer op de heer Moné die voor zijn vele verdiensten de Bavopenning kreeg uitgereikt. Omdat hij reeds een hoge kerkelijke onderscheiding had gekregen was het niet mogelijk nog een pauselijke onderscheiding toe te voegen, zo vermeldde de Bisschop in zijn laudatio. De heer Moné die zich ook bijzonder verbonden weet met de kathedrale basiliek van Sint Bavo, wist de toekenning van de Sint Bavopenning zeer te waarderen.

Ook mgr. drs. M. de Groot, die het bisdom bijna vijftig jaar heeft gediend en vele jaren deel heeft uitgemaakt van de Raad voor Economische Aangelegenheden, ontving een attentie en hartelijke dankwoorden van de bisschop voor zijn vele verdiensten.

Terug