Arsacal
button
button
button


Bijdragen aan het maatschappelijk debat

Voorhof Amsterdam

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 19 februari 2014
Voorhof bijeenkomst in de St. Nicolaaspastorie
Voorhof bijeenkomst in de St. Nicolaaspastorie

De eerste ontmoeting in het kader van de ‘Voorhof Amsterdam’ is van start gegaan. Het is een initiatief vanuit het bisdom Haarlem-Amsterdam dat aansluit bij een initiatief van paus Benedictus XVI om breed in gesprek te gaan met ‘mensen van goede wil’ over allerlei thema’s die de samenleving en zingeving raken (zie hieronder het visie-document).

Een eerste gesprek vond plaats over de vraag: wat vindt U van dit voorstel? En zo ja: wat zijn hiervoor goede thema's, wat zijn de mitsen en maren, hoe kunnen we hier mee verder gaan? De reacties waren zonder meer positief en uit het gesprek zijn veel goede suggesties naar voren gekomen.

Aan het gesprek namen deel: Dirk-Jan van Baar (oud binnen-/buiten­landcolumnist HP/De Tijd en historicus), Désanne van Brederode (filosofe en schrijfster), José van Dijck (persdienst Opus Dei), Hans Hillen (oud-journalist, -senator en -minister van defensie), Maarten Huygen (chef opinie NRC Handelsblad) Elbert Roest (burge­mees­ter van Laren), Monic Slinger­land (journalist bij Trouw), Herman Vuijsje (socioloog en auteur van Pelgrimage naar Santiago). Vanuit de binnenstads­parochie en het bisdom namen deel: Tjeerd Jansen sj (Krijtberg en Ignatiushuis), Rafael Ojeda (rector O.L. Vrouwekerk), Rob Polet (p.w.), Jim Schilder (St. Nicolaas­ba­si­liek), Mirjam Spruijt (bisdom) en ikzelf.

Hieronder volgt het visie-document van de Voorhof Amsterdam.

Visie-document

Wie zijn wij?

De Voorhof Amsterdam is een initiatief van de katholieke Kerk (bisdom Haarlem-Amsterdam), dat aansluit bij een Europese beweging die sinds 2009 is ontstaan naar een idee van emeritus-paus Benedictus XVI. Het Neder­landse project heeft zijn zetel in Amsterdam.

Wat willen we en waarom?

Voorhof verwijst naar een ruimte bij de tempel in Jeruzalem waar gelovigen en ongelovigen elkaar ontmoetten en met elkaar in gesprek gingen. De Voorhof Amsterdam wil in deze tijd ruimte bieden voor debat en uitwisseling over thema’s die leven in de Neder­landse samenleving. We willen stimuleren dat mensen vanuit diverse achtergronden nadenken over essentiële (levens)vragen en maat­schap­pe­lijke thema’s, en daarover met elkaar in gesprek blijven.

De Voorhof wil dit, omdat “de vreugde en de hoop, het leed en de angst van de hedendaagse mens, vooral van de armen en van alle lijdenden, ook de vreugde en de hoop, het leed en de angst van ons is", aldus een kerkelijk document uit 1965. De katholieke Kerk heeft een lange traditie van engagement met de samenleving. Dit engagement geldt ook nu: de vragen en noden van de samenleving zijn ook onze vragen en noden.

Hiermee hopen we een bijdrage leveren aan het maat­schap­pe­lijk debat en het in vrede samenleven van mensen, kortom aan een mens­waar­diger samenleving.

Hoe en met wie?

We willen gesprekken initiëren tussen een aantal maat­schap­pe­lijke sectoren, die door hun aard een bijzondere verant­woor­de­lijk­heid en ervaring kennen in het streven naar een goede samenleving:

  • academische wereld
  • politiek
  • zorg
  • kunst
  • onderwijs
  • milieu en duurzaamheid

We willen dit doen door het organiseren van evenementen rondom diverse thema’s en het onderhouden van actuele informatie op een website.
Qua evenementen denken we aan: debatten, lezingen, colleges, exposities, excursies, toneelstukken en films met nagesprek, muziek/concerten, wandelingen, vieringen.

We willen dit doen met partners van binnen en van buiten de katholieke Kerk.

Voor wie?

Voor alle mensen van goede wil, die geïn­te­res­seerd zijn in bovenstaande thema’s en die willen bijdragen aan een mens­waar­dige samenleving.

Terug