Arsacal
button
button
button


Caritas leeft!

Dag voor PCI-bestuurders in Heiloo

nieuws - gepubliceerd: maandag, 24 februari 2014
in de pauze...
in de pauze...

Terwijl in Rome het concistorie aan de gang was voor de creatie van nieuwe kardinalen, werd in het Wil­li­brordus­huis, het parochie­centrum van de Heiloose parochie een bijeenkomst gehouden voor bestuurs­leden van de Parochiële Caritas Instellingen.

Een zeventigtal bestuurs­leden waren gekomen, die een dertigtal PCI's vertegen­woordigden. Dat was op zich een mooie opkomst, maar het betekende toch dat nog geen 25% van de PCI's vertegen­woordigd was.

Het was een goede bijeen­komst: het project Schuld­hulp­maatje dat op vele plaatsen lokaal draait, werd op aan­sprekende wijze toegelicht door de heer Adri Winkeler en voor de Purmerendse “parochie van het jaar” deed diaken Jack Noë bevlogen uit de doeken hoe men daar enthousiast in de weer is voor de caritas. Tevens werden de financiële jaar­cijfers van de Caritas van het Bisdom toegelicht en werd een toelich­ting gegeven op het toe­komstig proces van fusie en personele unie.

Terug