Arsacal
button
button
button
button


Caritas leeft!

Dag voor PCI-bestuurders in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 24 februari 2014 - 174 woorden
in de pauze...
in de pauze...

Terwijl in Rome het concistorie aan de gang was voor de creatie van nieuwe kar­di­na­len, werd in het Wil­li­brordus­huis, het pa­ro­chie­centrum van de Heiloose pa­ro­chie een bij­een­komst gehou­den voor bestuurs­leden van de Parochiële Caritas In­stel­lingen.

Een zeven­tigtal bestuurs­leden waren geko­men, die een der­tigtal PCI's vertegen­woor­dig­den. Dat was op zich een mooie opkomst, maar het betekende toch dat nog geen 25% van de PCI's vertegen­woor­digd was.

Het was een goede bijeen­komst: het project Schuld­hulp­maatje dat op vele plaatsen lokaal draait, werd op aan­sprekende wijze toe­ge­licht door de heer Adri Winkeler en voor de Purmerendse “pa­ro­chie van het jaar” deed diaken Jack Noë bevlogen uit de doeken hoe men daar en­thou­siast in de weer is voor de caritas. Tevens wer­den de finan­ciële jaar­cijfers van de Caritas van het Bisdom toe­ge­licht en werd een toelich­ting gegeven op het toe­koms­tig proces van fusie en personele unie.

Terug