Arsacal
button
button
button
button


‘Ida’s koffiekamer’ en ‘passage’ gemeenschap Neocatechumenale Weg

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 11 maart 2014 - 269 woorden
‘Ida’s koffiekamer’ en ‘passage’ gemeenschap Neocatechumenale Weg

De Kerk leeft, ook in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Dat mocht ik het afgelopen weekend weer merken met een drukke kosters­dag, een volle ‘Ida’s koffie­ka­mer’ voor een lezing over Maria en een vie­ring met een ge­meen­schap van de Neocatchemenle Weg, die een be­lang­rijke nieuwe stap zette.

Op de kosters­dag waren 230 kosters geko­men en dat was weer een geslaagde dag. Het wordt een mooie ont­moe­ting en ver­die­ping waar eigen­lijk geen koster zou mogen ont­bre­ken. Maar volgend jaar komen er vast nieuwe kansen, want het is de hoop dit eve­ne­ment regel­ma­tig terug te laten keren.

Zondag in Am­ster­dam waren veel mensen naar Ida’s koffie­ka­mer geko­men om een lezing mee te maken over de Mariale dogma's, waarbij ik ook iets heb ver­teld over de sporen van Maria­ver­ering in de eerste chris­ten­tijd. Maria, moe­der van god (concilie van Efese, 431), de maag­de­lijk­heid van Maria ( ge­loofs­be­lij­de­nis), haar on­be­vlekte ont­van­ge­nis (paus Pius IX, 1854) en ten­hemel­op­ne­ming (paus Pius XIi, 1950), zijn waar­he­den van ons geloof. Over de mede­wer­king van Maria aan de verlos­sing en haar rol als moe­der in de orde van de genade heeft het tweede Vati­caans concilie ge­spro­ken in het achtste hoofd­stuk van Lumen Gentium.

In Alkmaar zetten zo'n 25 mensen een be­lang­rijke stap door te kiezen voor Christus en afgo­den af te zweren. Als teken heb ik aan hen een korrel zout gegeven, met de bede dat. Zij zout der aarde mogen zijn en bereid ook het bittere, ‘zoute’ van het leven te aan­vaar­den en met God te leven. In een in­druk­wek­kende Woord­vie­ring maakten zij een per­soon­lijk ‘commit­ment’ om een weg van beke­ring en levens­ver­nieu­wing te gaan.

Terug