Arsacal
button
button
button


‘Ida’s koffiekamer’ en ‘passage’ gemeenschap Neocatechumenale Weg

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 11 maart 2014
‘Ida’s koffiekamer’ en ‘passage’ gemeenschap Neocatechumenale Weg

De Kerk leeft, ook in het bisdom Haarlem-Amsterdam. Dat mocht ik het afgelopen weekend weer merken met een drukke kostersdag, een volle ‘Ida’s koffiekamer’ voor een lezing over Maria en een viering met een gemeen­schap van de Neocatchemenle Weg, die een belangrijke nieuwe stap zette.

Op de kostersdag waren 230 kosters gekomen en dat was weer een geslaagde dag. Het wordt een mooie ontmoeting en verdieping waar eigenlijk geen koster zou mogen ontbreken. Maar volgend jaar komen er vast nieuwe kansen, want het is de hoop dit evenement regelmatig terug te laten keren.

Zondag in Amsterdam waren veel mensen naar Ida’s koffiekamer gekomen om een lezing mee te maken over de Mariale dogma's, waarbij ik ook iets heb verteld over de sporen van Mariaverering in de eerste christentijd. Maria, moeder van god (concilie van Efese, 431), de maagdelijkheid van Maria ( geloofsbelijdenis), haar on­be­vlekte ont­van­ge­nis (paus Pius IX, 1854) en ten­hemel­op­neming (paus Pius XIi, 1950), zijn waarheden van ons geloof. Over de mede­wer­king van Maria aan de verlossing en haar rol als moeder in de orde van de genade heeft het tweede Vaticaans concilie gesproken in het achtste hoofdstuk van Lumen Gentium.

In Alkmaar zetten zo'n 25 mensen een belangrijke stap door te kiezen voor Christus en afgoden af te zweren. Als teken heb ik aan hen een korrel zout gegeven, met de bede dat. Zij zout der aarde mogen zijn en bereid ook het bittere, ‘zoute’ van het leven te aanvaarden en met God te leven. In een indruk­wek­kende Woord­viering maakten zij een per­soon­lijk ‘commitment’ om een weg van bekering en levensvernieuwing te gaan.

Terug