Arsacal
button
button
button
button


“Maandagavond Live” bij Radio Maria

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 26 maart 2014 - 160 woorden
met Bob en Lars, medewerkers van Radio Maria
met Bob en Lars, medewerkers van Radio Maria

Maan­dag­avond 24 maart was ik op uit­no­di­ging van Lars Gerfen te gast bij radio Maria. Dit radio­sta­tion op AM 675 heeft op maan­dag­avond een gevarieerd jon­ge­ren­pro­gram­ma met wisselende studio­gasten. Radio Maria bestaat in veel lan­den van de wereld en geeft momenten van gebed, de dage­lijkse Eucha­ris­tie­vie­ring, be­zin­ning en ver­die­ping, katho­liek nieuws en gesprek over actuele thema's.

Zo kwam op maan­dag­avond het (katho­liek) onder­wijs aan bod en de problemen die katho­lie­ke ouders ervaren wanneer de school niet direct een lijn volgt die je met het predikaat “katho­liek” op de gevel had mogen ver­wach­ten. Som­mi­ge ouders kiezen dan voor thuis­onder­wijs of een pro­tes­tants-chris­te­lijke school. Er zijn gelukkig ook veel mensen die zich inzetten om van katho­liek onder­wijs iets goeds te maken en die met de ouders in gesprek zijn om de katho­liek iden­ti­teit vorm te geven.

Op de web­si­te van Radio Maria is het pro­gram­ma te be­luis­te­ren:

Terug