Arsacal
button
button
button
button


Arcade: identiteitsbegeleiding katholiek onderwijs

“Met een bijzonder kompas”

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 26 maart 2014 - 124 woorden
Arcade: identiteitsbegeleiding katholiek onderwijs

De iden­ti­teits­be­ge­lei­ders van Arcade hebben hun basis in Am­ster­dam, bij de iPabo, waar ik hen op 25 maart een bezoek bracht en geïn­for­meerd werd over hun werk­zaam­he­den. Zij be­ge­lei­den de leraren in het basis­on­der­wijs bij de methodes gods­dienst/levens­be­schou­wing en gees­te­lij­ke stro­mingen. En­thou­siast ver­tel­den zij over de projecten waar zij mee bezig zijn.

Eén van die projecten is “Met een bzijonder kompas”, een mooi project rond een bezoek aan de abdij van Egmond, het Sint Lioba­kloos­ter even­eens in Egmond en het hei­lig­dom van O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo.

Op de web­si­te Bij­zon­derkompas.nl is alle in­for­ma­tie te vin­den.

Bij­zon­der aan­be­vo­len voor scholen en andere groepen en volgens mij is het ook op een middel­ba­re school heel bruik­baar.

Terug