Arsacal
button
button
button


Jongeren betrekken bij Caritas / Diaconie

Dag van de Caritas in Heiloo

nieuws - gepubliceerd: zondag, 30 maart 2014
de deelnemers aan de Caritasdag luisteren naar een introductie
de deelnemers aan de Caritasdag luisteren naar een introductie

De caritasdag van het bisdom Haarlem-Amsterdam was zaterdag 29 maart geheel geconcentreerd op het betrekken van jongeren bij het caritas-werk. Dit is van groot belang, zoals paus Franciscus de Nederlandse bis­schop­pen zei bij het Ad Limina bezoek. Niet alleen vanwege het goed dat hier wordt gedaan aan mensen die het niet gemakkelijk hebben, maar de caritas vanuit de Kerk heeft nog die extra dimensie van een hulp te zijn om Christus in het gelaat van de arme te herkennen.

Zo'n negentig mensen - vooral afkomstig uit de besturen van de Parochiële Caritas Instellingen (PCI’s) - waren in het diocesaan centrum in Heiloo aanwezig om in vijf workshops kennis te maken met projecten en mogelijkheden om jongeren bij de caritas te betrekken: DiaconAction is een eenmalig project, M25 is een langer lopend project voor jongeren op basis van het 25e hoofdstuk van het Matteüs-evangelie over de werken van barm­har­tig­heid, Sant’Egidio Amsterdam is werken voor de armen vanuit een spiri­tua­li­teit die de armen als vrienden ziet en hen als vrienden benadert en het project Don Bosco Samen van de Salesianen in Amsterdam, die jongeren voor een bepaalde tijd uitzenden naar ont­wik­ke­lingslanden en hen voor­be­rei­den en na terugkomst blijven begeleiden. Al deze projecten brengen jongeren in contact met de nood van mensen in concrete inzet.

Tenslotte was er ook een PCI-bestuurder uit de Zaanstreek die vertelde over samen­wer­king met andere PCI's om krachtiger te worden. De PCI-besturen zijn nogal vergrijsd, terwijl er zeker jongeren zijn die zich ervoor interesseren om iets goeds te doen voor mensen. Misschien dat langs de weg van de voorgestelde projecten jongeren voor inzet voor de PCI's kunnen worden geinteresseerd.

Aan het einde van de dag heb ik de aanwezigen bedankt voor hun inzet en betrokkenheid. Zij geven handen en voeten aan het werk voor de Caritas. Op basis van de Apos­to­lische Exhortatie Evangelii gaudium van paus Franciscus heb ik daarna geprobeerd wat inspiratie mee te geven om de inzet voor de Caritas te bezielen en te versterken, want behalve het werk wat gedaan wordt, is de geest van waaruit het gebeurt niet minder belangrijk.

Terug