Arsacal
button
button
button


Vreugde!

De Exhortatie Evangelii Gaudium van paus Franciscus

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 4 april 2014
een mooie herinnering: ontmoeting met paus Franciscus bij het Ad Limina bezoek
een mooie herinnering: ontmoeting met paus Franciscus bij het Ad Limina bezoek

Op dinsdag 1 april was ik in de pastorie van de Sint Nicolaas­basi­liek voor een lezing voor kerk­bestuur en vrienden van de parochie over de nieuwe Apos­to­lische Exhortatie "Evangelii Gaudium" van paus Franciscus. De vertaling van deze Exhortatie is nu (eindelijk) verschenen en te bestellen via bestel@rkk.nl

Hier een klein voorproefje van dit mooie document, dat ook nog eens leest "als een trein" en waarin de paus ons allen vraag "erop uit te gaan".

De paus spreekt in de inleiding allereerst over de vreugde van evangeliseren. Ik vat hieronder zijn woorden samen.

We lopen allemaal het gevaar in individualistische treurigheid terecht te komen, dat we ons opsluiten in onze eigen belangen, afgesloten van anderen, afgesloten van God. Dan worden we uiteindelijk rancuneus en ontevreden.

De uit­no­di­ging is: erop uit te gaan en Jezus te ontmoeten: ook een kleine stap naar Hem toe, doet al goed. Oude en Nieuwe Testament komen vaak terug op de vreugde die je dan beleeft. Tot die vreugde nodigt het evangelie ons uit. Het was bij­voor­beeld de eerste bood­schap die Maria kreeg in de eerste woorden van de aartsengel Gabriël: “Verheugt U”.

Ik begrijp dat je soms geneigd bent tot droefheid bij de moeilijkheden die op je weg komen, maar toch, ook dan: laat er een ondertoon van vreugde zijn, de vreugde van het geloof, van een dieper vertrouwen.

Wij denken vaak: dit en dat moet ik hebben om gelukkig en in vreugde te kunnen zijn. Nee! Zo is het niet. Ik zag juist vreugde bij zeer arme mensen, door de ontmoeting met een Persoon: Jezus Christus.

Door ontmoeting word je bevrijd van je isolement en de betrokkenheid op jezelf. Als je de liefde die uit deze ontmoeting komt in je hart ontvangt, ga je vanzelf evangeliseren, want je wilt dat delen met anderen. “Bonum est diffusivum sui”: het goede verspreidt zich als vanzelf, uit zichzelf zoekt het goede zich te verspreiden, want waar het hart vol van is, loopt de mond van over.

Het leven wordt sterker door het te geven en het verzwakt door isolement en gemakzucht.

Dus: vreugde! Geen begrafenisgezicht! En: geef jezelf, ga erop uit!

De Dag erna in de Apostelkerk werd me onder meer bezorgd gevraagd of het slecht ging met de Kerk. Ik heb geantwoord met een woord van paus Johannes Paulus II: De Kerk is Christus en het gaat eigenlijk altijd goed met de Kerk omdat zij het leven van Christus leeft. De Kerk is van de Heer. Haar weg gaat - zoals die van de Heer - over hobbels, door dalen en over bergen. Daarom is er altijd voldoende reden om te vertrouwen.

Terug