Arsacal
button
button
button


Wie kent de “Nieuwe Katechismus” nog?

Invloed van de Nieuwe Katechismus op de Eucharistievieringen in Nederland

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 4 april 2014
Een gewoon gebaar?
Een gewoon gebaar?

Samuel Marcantognini, priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam, heeft zijn licentiaatsscriptie "Een gewoon gebaar? " in de reeks "Tiltenbergstudies" gepubliceerd. Dit werk van zo'n 230 pagina's gaat over de visie van de in 1966 verschenen en zeer breed verspreide Nieuwe Katechismus op de Eucha­ris­tie en over hoe die visie heeft doorgewerkt in de liturgie. Dit werk is een uitstekende reflectie op een wilde liturgische tijd, die velen nog zelf hebben meegemaakt.

De Eucha­ris­tie­viering werd middelpunt van experimenten, iedere liturgie­groep had daar wel zo zijn eigen ideeën over, maar die ideeën gingen allemaal in eenzelfde, wat meer horizontale richting. Vrije 'tafelgebeden', het Pastoraal Concilie van Noordwijkerhout, Huub Oosterhuis, zij komen allemaal voor in dit boek dat een tijd en theologische visies bespreekt die grote invloed hadden op een liturgische praktijk waarin de officiële liturgie moeilijk herkenbaar was. Ook de kentering - publicatie van het Romeins Missaal, Bijzondere synode enzovoorts - wordt in dit werk behandeld. Aan iedereen die wil begrijpen hoe het is gegaan en waarom het zo is gegaan en wat er mis ging in de liturgie in ons land, kan ik dit boek van harte aanbevelen.

De auteur is pastoor in Uithoorn, Nes en De Kwakel en dit academisch jaar begonnen als docent liturgie aan De Tiltenberg.

Het is te verkrijgen via de webwinkel van De Tiltenberg en het kost (ik kon de prijs alleen in dollars vinden) USD 19,65

Auteur: Samuele Marcantognini

Titel: Een gewoon gebaar?

Tiltenberg studies 8 (Vogelenzang, 2014)

Terug