Arsacal
button
button
button


WereldJongerenDag in Haarlem

arm, armer, rijkst; rijk, rijker, armst

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 9 april 2014
WereldJongerenDag in Haarlem

Elk jaar, op de zondag voor Pasen (palm­zondag), komen jongeren uit Noord Holland en Zuid Flevoland bij elkaar om samen palm­zondag te vieren. Dit jaar wordt deze bijzondere dag in Haarlem georga­ni­seerd. Het is dé dag om kennis te maken met jongeren uit Bisdom Haarlem-Amsterdam, gezellige momenten te delen maar ook om samen het geloof te vieren. Extra bijzonder is dat deze dag door vele jongeren in de hele wereld wordt meegevierd onder de naam: Wereld­jonge­ren­dag. De dag staat in het teken van het thema: ‘arm, armer, rijkst’.

De dag start om 11.30uur in de St Josephkerk, waar Mgr. Hendriks in de eucha­ris­tie­viering zal voorgaan en de Life Teen-band de viering muzikaal zal opluisteren. Daarna ver­plaatst de groep zich naar ‘Stem in de Stad’, een diaconaal centrum in Haarlem, niet ver van de St. Josephkerk. Daar komen dagelijks inwoners uit Haarlem langs voor een praatje of om te eten. Ook worden vanuit Stem in de Stad dak- en thuislozen bezocht.

In Stem in de Stad zal het hoofd­pro­gramma met o.a. klein­kunstenares Charlotte Glorie plaatsvinden. Charlotte Glorie staat bekend om haar eigen geschreven conferenceteksten en melodieën en begeleidt zichzelf op de piano. Gedurende de middag zullen hier verschillende actieve, ontmoetende, creatieve en verdiepende workshops worden aangeboden. Met als afsluiting een heerlijke maaltijd.

Ook ik zal bij de hele dag aanwezig zijn en ik hoop vele jongeren te kunnen ontmoeten!

Informatie

Datum: 13 april 2014
Tijd: 11.30- 19.30 uur
Toegang: € 7,50
(leeftijd: 16-30 jaar)
Locatie: St Josephkerk, Jansstraat 43, Haarlem & Stem in de Stad, Nieuwe Groenmarkt 22, Haarlem. Meer info (en aanmelden): www.jongbisdomhaarlem.nl/WJDag ofinfo@jongbisdomhaarlem.nl. Aanmelden kan t/m 7 april 2014.

Hoe het begon

De eerste Wereld­jonge­ren­dag was in 1984 op palm­zondag toen paus Johannes Paulus II jongeren uit de hele wereld uitnodigde om naar Rome te komen. Hier kwamen zoveel jongeren op af waardoor nu eens in de twee a drie jaar de Wereld Jongerendagen worden georga­ni­seerd met vele miljoenen jongeren. De Wereld­jonge­ren­dag op palm­zondag vindt wereldwijd nu jaarlijks in elk bisdom plaats.

De 29e Wereld­jonge­ren­dag wordt georga­ni­seerd door
het Jongerenplatform

Terug