Arsacal
button
button
button
button


Feest voor paus Johannes Paulus II en Goddelijke Barmhartigheid

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 26 april 2014 - 198 woorden
Feest voor paus Johannes Paulus II en Goddelijke Barmhartigheid

Zondag 27 april, Beloken Pasen en Zondag van de Barm­har­tig­heid wordt de heilig­ver­kla­ring van twee pausen gevierd in Rome: Paus Johannes XXIII en Paus Johannes Paulus II wor­den gecanoniseerd door paus Fran­cis­cus.

In het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam wordt dit bij­zon­der gevierd door de Poolse pa­ro­chie. In de Kerk zal de heilig­ver­kla­ring van hun Poolse paus, Johannes Paulus II recht­streeks te zien zijn op groot scherm met aan­slui­tend een Eucha­ris­tie­vie­ring.

Ook de Engels­ta­lige vie­ring ter ere van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid in de Sint Jozef­kerk in Zaan­dam zal ter ere van paus Johannes Paulus wor­den gehou­den, die de zon­dag van Beloken Pasen naar aan­lei­ding van de visioenen van de heilige zuster Faustina, heeft toegewijd aan de God­de­lijke barm­har­tig­heid.

De Poolse pa­ro­chie van de heilige Geest komt vanaf 9.30 uur bijeen in de H. Paulus Kerk, Pieter Calandlaan 196 in Am­ster­dam Nieuw West. Aan het einde van de vie­ring in Rome zal ik aanwe­zig zijn om de Poolse ge­meen­schap te fe­li­ci­te­ren en enkele woor­den te spreken.

De vie­ring ter ere van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid begint om 13.30 uur met uit­stel­ling en biecht­gele­gen­heid. Om 15.00 uur volgt de Engesl­ta­lige Pontificale Eucha­ris­tie­vie­ring, waarin ik hoofd­cele­brant zal zijn. De H. Jozef­kerk is gelegen aan de Veld­bloemenweg 2, Zaan­dam (vlakbij station Zaan­dam-Koger­veld).

Terug