Arsacal
button
button
button


Felicitaties aan de Poolse gemeenschap om hun nieuwe heilige

nieuws - gepubliceerd: maandag, 28 april 2014
Felicitaties aan de Poolse gemeenschap om hun nieuwe heilige

Zondag 27 april was de Poolse gemeen­schap bijeen in de H. Paulus­kerk in Amsterdam om op een groot scherm naar de heilig­ver­klaring van hun Poolse paus te kijken en daarna de Eucha­ris­tie te vieren. Onder de aanwezigen was ook de Poolse ambassadeur in ons land. Aan het einde van de viering heb ik de Poolse gemeen­schap gefeliciteerd met “hun” nieuwe heilige en met enkele woorden deze paus proberen te karakteriseren, die ik kort na mijn diaken­wijding voor de eerste keer mocht ontmoeten op het Sint Pietersplein tijdens de audiëntie waar de kort daarvoor gekozen paus een gesprekje met ons begon om ons naar onze mening over de kerkelijke situatie in Nederland te vragen.

Hij was de paus van huwelijk en gezin, van de aanbidding van de Heer onder de Eucharistische Gedaante, van de verering van Maria, van een belangrijke invloed op politieke veranderingen, met name de val van het communisme, van de verdediging van het menselijk leven, van de wereld­jonge­ren­dagen en nog zo veel meer. Ook in Nederland kwamen er na tien magere jaren weer roepingen tot het priester­schap. Paus Johannes Paulus II heeft een grote invloed gehad op heel het kerkelijk en maat­schap­pe­lijk leven, maar de basis was een per­soon­lijke vroomheid en een grote trouw aan het gebed.

Terug