Arsacal
button
button
button
button


Bezoek aan Franciscanen en Clarissen in Megen

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 1 mei 2014 - 167 woorden
binnentuin van het Franciscanerklooster
binnentuin van het Franciscanerklooster

Op het feest van de heilige Catharina van Siëna, 29 april, heb ik een bezoek gebracht aan het Franciscaner­klooster en het Clarissen­klooster in Megen. Door de poli­tieke ont­wik­ke­lingen kwam Megen bij de vrede van Munster niet onder het bestuur van de Staten generaal en was het katho­lie­ke geloof er vrij, zodat daar in de zeven­tien­de eeuw een Franciscaner­klooster werd gebouwd. Het bestaat nog steeds en er zijn ook enkele roe­pingen.

Onder de gasten waren Facebook-vrien­den. De Gardiaan is een klas­ge­noot van het klein-semi­na­rie en tot mijn vreugde bijna twee jaar gele­den tot pries­ter gewijd. Samen hebben we de heilige Eucha­ris­tie gevierd bij de zusters Clarissen. In de homiie heb ik over het leven van de heilige, de paas­tijd en het evan­ge­lie ge­spro­ken en aange­ge­ven dat we iedere keer opnieuw onze klein­heid en zwak­heid in geloof en kunnen bewust mogen wor­den om te beseffen dat alles gave is en dat het mooiste wat we kunnen gebeurt wanneer we Hem laten werken.

Terug