Arsacal
button
button
button
button


Vredesgebed in de Groenmarktkerk

Bevrijdingsdag

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 5 mei 2014 - 215 woorden
kaarsen voor de vrede....
kaarsen voor de vrede....

In de Groen­markt­kerk (St. Antonius van Padua) in het centrum van Haar­lem werd op Bevrij­dings­dag een speciale editie van het vredes­gebed gehou­den, dat maan­de­lijks in deze kerk plaats­vindt.

Samen met ds. Aart Mak van de Grote Kerk, mw. Lien Kense­laar van de Groen­markt­kerk en Joris Obdam 'straatpastor' van Haar­lem heb ik gebe­den voor de vrede in de wereld waarbij verschil­lende kri­tische situaties en brand­haar­den wer­den benoemd.

De aanwe­zige gelo­vi­gen staken een kaars op als teken van hun gebed voor de vrede en van hun intentie om het licht van vrede en ver­zoe­ning te willen ver­sprei­den.

Vrij­heid is een kost­baar maar ook broos goed. Terwijl zij denken in vrede en veilig te zijn, kan de situatie zomaar ver­an­de­ren en wor­den mensen bedreigd in het kost­baarste dat we bezitten: onze vrij­heid. De Heer heeft zich tot het uiterste gegeven om ons te bevrij­den, te verlossen en Hij wens ons op Pasen de vrede toe. Dat die vrede bezit mag nemen van de harten van de mensen en die mag lei­den tot gedachten van ver­zoe­ning en ge­meen­schap.

We hebben gebe­den om vrede in de Oekraïne, in Syrië, Zuid Soedan en zoveel andere plaatsen...

Het blijft nodig: bid­den om vrede!

Terug