Arsacal
button
button
button


Bisschopswijding mgr. Bert van Megen in Roermond

nieuws - gepubliceerd: zondag, 18 mei 2014
De nieuwe Aartsbisschop met kardinaal Pietro Parolin
De nieuwe Aartsbisschop met kardinaal Pietro Parolin

Zaterdag 17 mei heb ik deelgenomen aan de bisschop­wij­ding van mgr. Bert van Megen, die door paus Franciscus tot titulair Aarts­bis­schop van Novaliciana en tot Apos­to­lisch Nuntius in Soedan en Eritrea is benoemd.

De kardinaal-staats­secre­taris, Pietro Parolin, was daarvoor naar Roermond gekomen, evenals Aarts­bis­schop Silvano Tomasi, de ver­te­gen­woor­diger van de Heilige Stoel bij de Verenigde Naties. In een mooie, sfeervolle plechtigheid zag ik voor de eerste keer sinds mijn eigen bisschops­wij­ding hoe een nieuwe opvolger van de apostelen aan het bis­schop­pencollege werd toe­ge­voegd.

De homilie van kardinaal Parolin is onder meer na te lezen op de website van het bisdom Roermond. Aan het einde van de wijdingsplechtigheid sprak de nieuwe gewijde bisschop gloedvol en uit het hoofd, terwijl een doodstille kerk toehoorde, hoe hij de kardinaal, mgr. Wiertz en anderen bedankte en vertelde dat uit iets kwaads iets goeds kan komen: de bekering van Edith Stein was begonnen toen zij geraakt werd door de uitvaart van iemand die in de eerste wereld­oor­log was omgekomen.

Ook uit de secularisatie die wij doormaken en het grote kwaad van het seksueel misbruik - de Kerk heeft niet de zwaksten beschermd, die krachtens haar roeping juist als eersten recht op die bescherming hadden -, zal hopenlijk - en daar vertrouwde de Aarts­bis­schop ook op - iets goeds voortkomen, namelijk: een nederige, dienstbare Kerk, waarvoor hij pleitte in de geest van paus Franciscus, in het Neder­lands maar met een beetje Frans, Duits, Engels en Italiaans en zelfs een zin in de taal van Malawi.

Ik vond het heel mooi om de bisschops­wij­ding van mgr. Van Megen mee te maken, die ik al ken van zijn seminarietijd in Rolduc, toen ik daar docent en staflid was. Er was tot mijn vreugde ook even gelegenheid om de kardinaal-staats­secre­taris te groeten, die een studiegenoot was in de tijd dat ik in Rome studeerde. Ook vele bekende diakens, priesters en mede-bis­schop­pen en enkele mij bekende andere gelovigen waren aanwezig en het was een vreugde hen weer te zien.

Graag denk ik in mijn gebed aan de niet gemakkelijke opdracht die de nieuwe Nuntius heeft gekregen in het door oorlog en spanningen geteisterde Soedan en Eritrea. Dat de Heer mag geven dat hij daar “in lumine tuo” veel goed zal kunnen doen.

Terug