Arsacal
button
button
button


Exodus: een uitweg naar een leven zonder criminaliteit

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 20 mei 2014
staf van Exodus met dr. Sengers voor het kunstwerk dat de opening van Exodus symboliseerde bij de komst van prinses Maxima
staf van Exodus met dr. Sengers voor het kunstwerk dat de opening van Exodus symboliseerde bij de komst van prinses Maxima

Op dinsdag 20 mei bezocht ik samen met dr. Erik Sengers, staf­func­tio­naris van het bisdom voor caritas, Exodus in Alkmaar-Oudorp, waar we werden ontvangen door Harm Jager, directeur / bestuurder van Exodus en Claudia Appelman, die daar eveneens werkzaam is. Exodus begeleidt mensen die uit de gevangenis komen naar een ‘normaal’ leven in de maat­schappij.

Met de beide vertegen­woordigers van Exodus spraken we over het goede werk dat deze oecumenisch-christelijke organisatie doet voor ex-gedetineerden en gedetineerden in de fasen van overgang naar de maat­schappij. We bezichtigden de verbouwde boerderij die drie jaar geleden door - toen nog - prinses Maxima is geopend en spaken ook met enkele bewoners.

Vier op de vijf ex-gedetineerden komt weer opnieuw in aanraking met justitie, onder de oud-bewoners van Exodus is dat maar één op de vijf. De bewoners worden begeleid in de problematiek van schulden, werk en het opbouwen van goede relaties en om uit handen te blijven van drugs en drank.

Veel vrijwilligers zijn bij Exodus betrokken. Exodus krijgt wel enige steun, onder meer van de Caritas van het bisdom Haarlem-Amsterdam, maar moeten het voorts hebben van wat de sterk bezuinigende overheid bij hen inkoopt aan ‘zorg’.

Een prachtig initiatief. Goed dat er aandacht is en begeleiding van deze mensen die hun leven moeten zien op te bouwen na detentie en veel problemen die daaraan zijn vooraf gegaan.

Terug